Newton Engia vinner 2017-18 ble klasse 9A ved Andenes skole:

– De viste svært god innsats og humør, jobbet effektivt og godt

Hvert år arrangeres det en regionskonkurranse på Newtonrommet i Vesterålen. Og vinnerne dette skoleåret ble de skarpe hodene i klasse 9 A ved Andenes skole, som høster ros for innsatsen.

Klasse 9A ved Andnes skole gikk til topps i konkurransen i Newtonrommet. Her er vinnerteamet samlet.   Foto: Innsendt

Andøy

Hvert år arrangeres det regionkonkurranse på Newtonrommet. Her konkurrerer elever fra 9. eller 10. trinn fra hele Vesterålen og Lødingen om å bli det beste forskerteamet i regionen. Det skriver Newton-lærer Marita Svartsund i ei pressemelding.

Forsker på energikilder

Elevene, som i løpet av to dager jobber og forsker på oppgaver knyttet til fornybare og ikke-fornybare ressurser, representerer på Newtonrommet forskere fra seks ulike land.

Målet er å bli kjent med ulike energikilder med et hovedfokus på vind og vann-energi. I tillegg får elevene kontroll på hvilke miljømessige hensyn som må tas før man går i gang med energiproduksjon. Siste forsøket omhandler CO2 og Newtonrommet er utstyrt med tørrismaskin, slik at elevene får erfare hvordan CO2forandrer seg og oppfører seg i ulike temperaturer.

– Det er høyt nivå og gode resultater i mange av klassene dette skoleåret. Men, i år var det 9A fra Andenes som viste seg å være et team bestående av fremragende forskere! De viste svært god innsats og humør, jobbet effektivt og godt med forsøkene, var utholdende og støttet hverandre gjennom to dager, skriver Svartsund.

Tett mellom klassene

Andenes-klassen var tett etterfulgt av sin parallelle klasse 9B, bare 70 poeng skilte disse to Andenes-klassene fra hverandre. På tredje plass kom 10A fra Stokmarknes, deretter Risøyhamn (4.plass) og Alsvåg (5.plass).

Opplegget på Engia (Newtonrommet) har et omfang på 10 timer, det er derfor slik at elevene blir satt til å gjøre oppgaver knyttet til ulike tema under tidspress. Alle oppdragene på Engia er satt sammen av en teoridel, en arbeidsøkt med forsøk og forskning og en oppgave-økt hvor elevene rapporterer sine funn! Elevene samler poeng på praktiske forsøk, rapportering og presentasjoner.

Vinner hurtigrutetur

Vinnerteamet i år kommer består av: Kasper Bjørkebo, Ronja Gjerde, Sofie Karlsen, Andreas Pettersen, Suzan Al Issa, Nikolai Iversen, Ask Norheim, Amalie Pettersen, Sinham Amare, Mia Karlsen, Hannah Toft Nilsen, Elias Søreng, Runa Sørlundsengen Stave, Check Tanisakongpuck.

De reiser på hurtigrute-tur fra Risøyhamn til Svolvær i juni. Turen arrangeres i regi av Newtonrommet og blir en fin avslutningstur for flinke 9.klassinger! Newtonlærere Camilla Risa Haugstad og Marita Svartsund deltar på vinnerturen, og sørger for at det også blir litt naturfag og morsomme forsøk langs kysten.