Ber riksrevisjonen granske Andøya-saken

Toine C. Sannes i Miljøpartiet De Grønne vil at Riksrevisjonen skal granske prosessen rundt nedleggelsen av Andøya flystasjon. – Riksrevisjonen bes av undertegnede, granske om prosessen har inngitt den nødvendige tillit blant befolkningen, skriver Sannes i oppropet, som ligger på nettstedet opprop.net.

GRANSKING Toine C. Sannes krever nå at Riksrevisjonen gransker vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon.  Foto: Innsendt

Andøy

Det er nå klart at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Arbeiderpartiet går inn for å legge ned Andøya flystasjon og etablere Evenes som base for Norges nye overvåkingsfly. Men ikke alle er villig til å gi opp kampen.

Opprop

Sannes har nå lagt ut et opprop på opprop.net, der hun krever at Riksrevisjonen skal granske vedtaket.


– Venstre mangler ryggrad:

Går av i protest mot nedleggelse av Andøy flystasjon

Styret i Andøy Venstre ved leder Karl  Rasmus Dahle har besluttet å legge ned sine verv i protest mot beslutningen sentralt om at Venstre vil støtte en nedleggelse av Andøy flystasjon.

 

– I etterkant av vedtaket har det fremkommet opplysninger som ikke var gjort tilgjengelig før Stortingets beslutning, og vedtaket har skapt stort engasjement både blant fagfolk, lokalpolitikere og stortingspolitikere. Det har både kommet påstander om at forsvarsministeren har feilinformert Stortinget, og påstander om talljuks, skriver Sannes i oppropet.

Hun mener videre at utredningene som ligger til grunn for vedtaket aldri ble kvalitetssikret etter det såkalte KS-regimet som gjelder for investeringer over 750 millioner kroner.


Aps Kjersti Stenseng om kommentarer til Facebook-video:

– Ap og LO tåler uenigheten om Andøya

– Jeg har lest kommentarene som har kommet på min Facebook-video, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Hun synes det er bra med engasjement.

 

Sannes mener derfor at Riksrevisjonen må se på saken og sender tre utfordringer til riksrevisor Per-Kristian Foss.

• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt statens egne retningslinjer for store investeringer er fulgt. 

• Riksrevisjonen bes av undertegnede, om å granske hvorvidt prosessen har vært slik at den bidrar til å forebygge og avdekke misligheter og feil bruk av felleskapets ressurser. 

• Riksrevisjonen bes av undertegnede, granske om prosessen har inngitt den nødvendige tillit blant befolkningen.

I skrivende stund har 881 personer signert oppropet fra Sannes.

Her kan du lese oppropet i sin helhet.

– Håper på stor støtte

Sannes sier hun håper på stor støtte til oppropet, og at det skal påvirke Riksrevisjonen.

– Jeg har tro på at det blir vanskelig for Riksrevisjonen å si blankt nei dersom dette oppropet får sterk støtte. Dette er spørsmål om kontrollfunksjonen om noe som kan bære helt galt av sted. Ut fra min forståelse skal det derfor være mulig for Riksrevisjonen å se på saken. Riksrevisjonen har anledning til å sette i gang gransking på egen kjøl, og det gjør den jo også, sier Sannes til VOL.

Hun sier videre at Stortingsgruppen til MDG skal diskutere saken i et møte onsdag.