Har to fiskemottak på Andenes:

Klippfiskselskap bedra resultatet med salg av hoder, rygg og lever

Klippfiskselskapet Jangaard Export bedra årsresultatet for 2017 ved å ta i bruk flere deler av fisken enn kun den det lages klippfisk av. Selskapet har også to fiskemottak i Andenes.

Gunnar Haagensen forteller at det går bra for selskapet Jangard Export.  Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Andøy

Jangaard Export eies av to brødre fra Ålesund, og har sin base rundt Sunnmøre.

De fikk et noe lavere årsresultat i fjor enn i 2016, totalt endte de på 33 millioner, ned fra 39 året før. Til hegnar.no sier styreleder Gunnar Haagensen at de er fornøyde med å ha økt omsetninga, og holdt kostnadene i sjakk. Dermed har de likevel vokst i omsetning.

Overfor hegnar.no trekker Haagensen spesielt fram at selskapet fant nye måter å tjene penger på, ved å ta vare på mer av fisken. De har oppgradert produksjonslokalene sine for å kunne bruke og eksportere rygg, hoder og lever. Spesielt til Kina eksporterer de mye hoder.

Nå er de kommet dit hvor eksporten overgår det totale klippfisksalget, ifølge Haagensen.

Haagensenbrødrene eier to fiskemottak på Andenes. I fjor investerte de store penger på å oppgradere lokalene i Andøy.

Anleggene i Andenes har bidratt positivt for selskapet. Underselskapet i Andøy hadde i fjor god lønnsomhet, og et resultat som endte på rndt 38,4 millioner i pluss. Driftsinntektene har også økt jevnt og trutt for selskapet.

Haagensen har tidligere markert seg blant annet med skepsis til å endre deltakerloven, og med krav om at mengden rekrutteringskvoter bør økes.