Nordland fylkeskommune:

Har bevilget penger til å rassikre vegstrekning mellom Bleik og Andenes

Planprogrammet bestemmer hvilken trasé som skal velges, og nå er det lagt ut på høring.
Andøy

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Fylkesveg 976 mellom Bleik og Andenes er særlig rasutsatt, og strekningen har til nå vært sikret med rasfanggjerder på deler av strekningen.


 For å sørge for en bedre sikring av strekningen, har vegeier Nordland fylkeskommune bevilget penger til å planlegge og bygge en permanent rassikring på strekningen.
 

Statens vegvesen planlegger og bygger på vegne av fylkeskommunen, og foreslår i planprogrammet å bygge en ny tunnel på deler av strekningen.


Rassikring og fylkesvei 82:

Ikke helt fornøyd med Statens Vegvesen

Politikerne i Andøy er glad for at det gjøres tiltak på Andøy-veiene, men helt fornøyd er man ikke. Det gjelder både rassikringen mellom Andenes og Bleik og utbedringen av fylkesvei 82 mellom Maurnes og Risøyhamn.

 

Flere muligheter er vurdert, og fordeler og ulemper med disse alternativene er belyst i planprogrammet, som er ute på høring til og med 15. oktober.


Skal rassikre Andenes – Bleik

Utreder tre tunnel-alternativer

Statens vegvesen har nå startet arbeidet med rassikringen mellom Andenes og Bleik. I det kommende året skal man vurdere og velge ett av tre alternativer for ny tunnel på fylkesveg 976.

 

I forbindelse med høringen, arrangeres det et folkemøte på Bleik torsdag 13. september. Der informerer vegvesenet om prosjektet og vegen videre og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill.