Norsk-tysk samarbeid sikrer mer flytid

Startskudd for viktig Orion-samarbeid

Representanter fra FLO, Andøya Flystasjon, Airbus og Andøya Test Center markerte fredag starten på det internasjonale samarbeidet som skal sikre rask og god deletilgang til den norske Orion-flåten. – Vi skal sikre at Orion kan opereres til etter 2035, sa Andreas Hauk fra Airbus.

Sikrer økt operativitet Et norsk-tysk samarbeid skal sikre mer flytid for Orion-flyene på Andøya. Alf Ragnar Olsen, Andøyposten Fredag ble startskuddet for samarbeidet markert på Andøya Flystasjon. Sjefen for P-3 Orion-satsinga hos Airbus Space and Defence, Andreas Hauck sier økt deletilgang og oppgraderingene flyene har gjennomgått legger til rette for at Orionflåten kan driftes i flere tiår fremover. Sjef Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center sier han har tro på at samarbeidet vil slå positivt ut for alle. Se mer i vår videoreportasje.

Samarbeid Fredag ble startskuddet for det tysk-norske samarbeidet for å sikre deletilgang til Orion-flåten markert. Her ser vi Hans de Graaff, Truls Oskar Pedersen, Odd Arne Andreassen, Roy Kristoffersen, Gunnar Jan Olsen, Andreas Hauck, Kaj Eigeland, Jan Arne Hanssen og Peter Erlacher samlet på Andøya flystasjon.  Foto: Foto: Alf Ragnar Olsen

SYMBOLSK Fredag ble den første «delen» overlevert - i form av en symbolsk P-3 modell. På bildet ser vi Kjetil Thue og Roy Kristoffersen fra FLO, sammen med Hans de Graaff og Andreas Hauck fra Airbus Defence and Space.  Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Det var oberstløytnant Odd Arne Andreassen fra flermotorsseksjonen i FLOs ledelse som ønsket velkommen. Han fortalte at det norsk-tyske samarbeidet har lange tradisjoner, og er tuftet på en bilateral avtale.

– Målet med samarbeidet er å sikre rask og god deletilgang for å få mest mulig operativ flytid ut av nasjonenes Orion-flåter. Airbus har i lang tid forsynt våre tyske allierte med deler til sin P-3 flåte, med svært høy måloppnåelse.

Velprøvd logistikkapparat

– Vi trer nå inn i avtalen og ser frem til å dra nytte av et velprøvd logistikkapparat, hvor Andøya Test Center er den lokale samarbeidspartneren til Airbus.

– Avtalen forplikter også Airbus til å hente inn underleveranser for å levere nye deler på de områdene hvor produksjonen av originale deler har opphørt, opplyste Andreassen.

Ordfører Jonni Solsvik slo fast at dette er en viktig dag og et viktig samarbeid.

– En ekspertgruppe konkluderte i forrige uke med at nettopp området hvor Orion er en sentral kapasitet - nemlig overvåking og etterretning i nordområdet - er det viktigste området Forsvaret bør satse på i årene fremover.

– I det perspektivet er det flott at et samarbeid som dette bidrar til å sikre størst mulig operativitet og rask deletilgang for de viktige Orionflyene, slo Solsvik fast.

– Kan fly til etter 2035

Sjef Andreas Hauck for Airbus sitt Orion-program sa seg enig i det.

– Dette begynte for ti år siden. Da vi reiste fra Andøya måtte vi be kabinpersonalet om flere servietter til å notere ideer på. Og nå er vi i gang.

– Det dette handler om, er å holde flyene i lufta, slik at manglende deletilgang og unødig ventetid ikke skal hindre operasjoner. Tvert i mot skal vi bidra til at Orion kan holdes på vingene til etter 2035, slik også det tyske forsvaret tar sikte på for sine fly.

– Vi samarbeider med Andøya Test Center om dette, og har etablert en lokal avdeling hos dem for å ivareta samarbeidet best mulig dag til dag. Lokalsamfunnet har også i Andøya Test Center en kapasitet de kan være stolte av, med stor profesjonalitet og kunnskap. Gratulerer med dagen! sa Hauck.

– Viktig samarbeid

Oberstløytnant Odd Arne Andreassen sier dette samarbeidet er en viktig brikke i arbeidet for å drifte MPA-flåten langt inn i framtida.

– Dette er utvilsomt en viktig brikke i så måte. Uten god og rask deletilgang til flyene kan alt stanse opp når man minst ønsker det. Derfor er dette svært viktig, sier Andreassen.

Major Kaj Eigeland ved FLO Andøya er helt enig i det.

– Gjennom dette samarbeidet håper vi å kombinere tradisjonell militær etterforsyning med de nye impulsene og deletilgangen Airbus-konsernet som sivil aktør tilbyr. Lykkes vi, vil samarbeidet legge til rette for at vi kan beholde Orion på Andøya som nasjonal kapasitet.

– Vil dette sammen med det pågående vingeskiftprogrammet bety at Orion kan forbli en viktig kapasitet i flere tiår til.

– Ja, definitivt. Med det vi vet per i dag, vil Orion kunne opereres til etter 2035, slik det ble sagt i møtet i dag, sier Eigeland.