Rock mot Frafløtting for 25. gang

I 1992 ble Rock mot Frafløtting arrangert for første gang. I år blir det 25-årsjubileum.