Lamming og kalving gjør at bøndene er bekymret:

– Vi er helt avhengig av påfyll av vann hver dag

Bønder og lokalbefolkning i Bø håper at vannkrisen blir korttvarig.

Kyrre Inge Olsen

– Vi er helt avhengig av påfyll av vann hver dag, sier Kyrre Inge Olsen på Vea til VOL.

Han driver med sau, og er, i likhet med en rekke andre bønder, midt i lamminga. Melkebøndene er enda mer avhengig av vann til renhold av fjøs og til drikkevann, men Bø kommune er i full sving med å kjøre ut vann til bøndene.

I tilllegg arbeides det på spreng med å få vannet tilbake de stedene det nå er borte.