Historisk spadetak

Barna gleder seg til ny barnehagebygning. Nå er spaden satt i jorda for nye Hoppensprett på Melbu.

Til venstre på bildet sees leder for Hoppensprett Melbu, Marte Steffensen.   Foto: Gøran Gimsøy

Hadsel

I oktober 2014 ble det flerstemmig vedtatt at Hoppensprett Melbu skulle få ett nytt bygg.  Et toetasjers bygg der «Nøtteliten» er for de minste barna (1.etg), «Snipp&Snapp» for de mellomste (2.etg) og «Nøtteknekkerne» for de aller største (1.etg).

Under samme tak

Daglig i leder Hoppensprett Nordland, Marte Steffensen og resten av barnehagebarna gleder seg til å flytte inn i nytt bygg. Det skjer våren 2017.

Mange av barna hadde møtt opp for å sette spaden i jorda for første gang.

- Det kommer til å ta sin tid om barna skal grave opp grusbanen, flirer Steffensen. Heldigvis står Schjelderups maskiner også klare til byggestart.

Dette er selvfølgelig topp for oss og en gledens dag. Vi har jobbet mot dette i tre år og har leid lokaler på to forskjellige plasser. I dag har vi 50 barn i barnehagen, og i nybygget kan vi øke til 60. Det beste blir å få alle, barn og ansatte, samlet under ett tak.

Ettermiddagstilbud

Byggetrinn 1 er barnehagen og det er den som blir bygd opp først.

- Det faktum at prosessen mot byggestart har tatt tid, har også gitt positive bivirkninger. Vi har utbedret planene og gjort oss nyttige erfaringer underveis, sier Steffensen.

- Barnehagen vil være svært romslig for de 60 barna kommunestyret har tillatt oss å ta inn. Med om lag 500 kvadratmeter i hver etasje, gymsal/speilsal, atelier, og mange ulike grupperom, ser vi virkelig frem til å kunne heve tilbudet til barn, ansatte og foreldre. Vi håper på å få til en bruk av deler av bygget også utover ettermiddagene, understreker barnehagelederen.

Ettermiddagsbruk

Aktivitet utover ettermiddagen er stikkordet.

- Vi samarbeider godt med Melbu Turnforening, og håper vi snart kommer i gang med turnhallen vi planlegger i sammenheng med barnehagen mot nord-øst, sier hun.