Justerte planene for heldøgns bemannede omsorgsboliger

Tirsdag ettermiddag fikk Hadsel Eiendom se de justerte planene for de planlagte omsorgsboligene på Stokmarknes.

F.v. Ketil Johnsen, Kurt Jenssen og Gro-Marith Villadsen i styret i Hadsel Eiendom. Ronny Gabrielsen med ryggen til.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Politikerne i Hadsel besluttet første gang i 2010 at man ønsket å få bygget heldøgns bemannede omsorgsboliger på Stokmarknes. Nå går det mot endelig beslutning i saken.

Tirsdag la prosjektgruppa frem oppjusterte planer, og styremedlemmene i Hadsel Eiendom nikket til det som ble lagt frem. Det samme gjorde helse- og omsorgssjef Marion Celius.

Manglet nødvendig trinn

Ifølge fagfolket mangler Hadsel et nødvendig trinn i den såkalte "omsorgstrappen". Den beskriver vanlige boliger, hvor hjemmeboende eldre klarer seg selv, og den består av sykehjemsplasser. Trinnet i midten er altså boliger hvor man bor for seg selv, men hvor det er heldøgns bemanning som kan tre støttende til ved behov.

Gjort boliger større

Sammenliknet med forrige gang planene ble lagt frem er de 20 boligene - 16 enerom og fire dobbeltrom gjort noe større. Hadsel Eiendom skal altså bygge 20 omsorgsboliger med heldøgns bemanning i nær tilknytning til eksisterende sykehjem på Stokmarknes.

 Det er tatt utgangspunkt i at det skal være ett personell til stede i hver etasje formiddag og ettermiddag, samt en personellressurs på natt. Bygget er tenkt oppført i 3 etasjer. I tillegg legges det opp til en ekstra underetasje som skal være tilpasset som korridor til underetasjen i eksisterende sykehjem.

Skal behandles politisk

Heisen vil være over 4 plan. Det er planlagt fellesfunksjon i midten av bygget. Disse funksjonene er bl.a. oppholdsrom, spiserom, stue, skyllerom, trapper, WC, rom for ansattes pause og rapportskriving, og så videre.

Onsdag morgen sendes planene ut til politikerne. I neste uke skal helsekomiteen behandle saken. Prisen på prosjektet er på rundt 75 millioner kroner eksklusive moms. Momsen regner man med å få refundert. Det kan forventes en støtte fra Husbanken grovt regnet i størrelsesorden 25-30 millioner kroner.