Aasvik vil forbedre behandling for hjertepasienter

- Det bør være et godt utgangspunkt å desentralisere der man kan, men sentralisere der man må, skriver ordfører Siv Dagny Aasvik i forslag til uttalelse fra formannskapet om hjertebehandlingen PCI. Hun mener at en oppbygging av en PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av innbyggerne.

HJERTE FOR HJERTEPASIENTER Siv Dagny Aasvik har skrevet forslag til uttalelse fra formannskapet der man sier at en oppbygging av en PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange innbyggere.   Foto: Arkiv

Hadsel

Ordfører Siv Dagny Aasvik har kommet forslag til formannskapets uttalelse om likeverdig behandling for hjertepasienter og PCI senter til styret i Nordlandssykehuset. Her argumenterer hun for at det er behov for PCI-behandling på Nordlandssykehuset.

Langt for pasienter i Nordland

PCI er den mest brukte invasive behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette kransarterier. Med moderne PCI-teknikk og erfarne operatører oppnås et varig godt resultat i det behandlede området hos mer enn 90 prosent av pasientene, ifølge SNL.

Hadsel kommune vil oppfordre styret i Helse Nord om å ta følgende momenter med i sin behandling av saken angående PCI senter:

- Når hjertet svikter teller minuttene. I Nordland rammes ca. 1000 perosner av hjerteinfarkt hvert år. Det er store variasjoner på hvor lang tid det tar før pasienter med hjertesvikt får behandling. I dag er den beste behandlingen for dette en såkalt PCI-behandling. Denne gis i dag i Tromsø, Trondheim og syv andre steder i landet. Tromsø er eneste sted i Nord-Norge der behandlingen tilbys. Men for at denne behandlingen skal lykkes er man avhengig av at den skjer raskt. For personer i Nordlandskommunene tar det lang tid før man når en slik behandling, og mange av pasientene må først gjennom en såkalt «plumbobehandling» før man får en PCI-behandling, på grunn av de store geografiske avstandene, skriver ordføreren.

- Desentralisere der man kan, sentralisere der man må

-  For store deler av Nordland er det vesentlig lenger tid før man får behandling, enn i øvrige deler av landet. Tiden det tar før behandling påvirker hjertemuskelens funksjon etter behandling er gjennomført, og dermed er konsekvensen av den lange transporttiden at befolkningen i Nordland har et dårligere helsetilbud enn resten av landet, med økt risiko for varige skader.

- Et likeverdig helsetilbud er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Det er en viktig verdi i vårt samfunn at vi kan få likeverdig hjelp uavhengig av hvor i landet vi bor. Vi erkjenner at det vil være lokale forskjeller, men det bør være et godt utgangspunkt å desentralisere der man kan – men sentralisere der man må.

- Viktig å bygge PCI-tilbud

- De store forskjellene mellom det tilbudet hjertepasienter i Nordland og pasienter i andre deler av landet får, krever at noe må gjøres med hvordan man organiserer PCI-behandlingen. En rekke land har et desentralisert PCI-tilbud, deriblant Sverige og Finland. Vi har stor tro på at det tette samarbeidet mellom UNN og Nordlandssykehuset, i kombinasjon med bruk av ny teknologi – gjør at det er et godt grunnlag for å desentralisere PCI-tilbudet slik at langt flere kan få den livsviktige behandlingen langt tidligere.

- Nordlandssykehuset har en viktig og sentral funksjon for vår del av landet. Det er svært viktig at det sørges for et godt og livsviktig tilbud sammen med en godt utbygd ambulanse-helikopter- og luftambulansetjeneste for distriktene.  En oppbygging av en PCI-behandling med Nordlandssykehuset vil være viktig for mange av våre innbyggere, og vil gi et mer likeverdig tilbud for pasientene enn man har i da.

- Hadsel kommune vil med bakgrunn i dette oppfordre styret i Helse Nord om å ta disse momentene med i sin behandling av saken angående PCI senter, skriver Aasvik.