Reiselivssjef Astrid Berthinussen:

- Flyplassene i Vesterålen må oppgraderes

Reiselivssjefen mener det er nødvendig at AVINOR ser på Vesterålen når Gimsøya ikke lenger er aktuell som ny regional storflyplass.

VIL HA VESTERÅLEN SOM ALTERNATIV: Reiselivssjef Astrid Berthinussen.  Foto: Gaute Bergsli

Hadsel

I forrige uke konkluderte Avinor at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for en regional storflyplass.

– Dette åpner opp for andre alternativer. Vesterålen som destinasjon er i kraftig vekst, og vi ser det som nødvendig at når AVINOR nå ser på andre løsninger, vurderer de også potensialet for forlengelse og oppgradering av Stokmarknes og Andenes lufthavner med tanke på at en ny utredning kan ta tid, uttaler reiselivssjef Astrid Berthinussen.

Les også: Avinor: – Gimsøya ikke egnet for flyplass

Ordfører Eivind Holst i Vågan om mulig lokasjon for storflyplass:

- Om tunnelen kommer er Hadselsand en god lokasjon

Ordfører i Vågan kommune, Eivind Holst, er ikke altfor opptatt av hvor en eventuell ny storflyplass skal ligge. - Det viktige er at den er 2500 meter lang og kan ta ned jetfly, sier han. Samtidig mener han Hadselsand kan være en god lokasjon.

- Viktig periode

Andøyordfører Jonni Helge Solsvik mener arbeidet med flyplassene i Vesterålen må pågå uavhengig at det som skjer i Lofoten.

- Jeg registrerer det som er skjedd i Lofoten. Det er imidlertid ikke noe jeg skal legge meg noe borti, sier han og fortsetter.

- Andøy Lufthavn er en flyplass som i dag har stor kapasitet og potensiale. Det ser vi gjennom sommerrutene til Norwgian, som har vært en suksess for selskapet. Med den ser vi turister som kommer til Andøy og reiser videre ut til Vesterålen, Lofoten og Bodø. Det er en trend som er voksende. Oppgaven vår i Vesterålen er nå å markedsføre det denne muligheten gir oss - uavhengig av det som skjer i Lofoten.

Avinor: - Gimsøya ikke egnet for flyplass

Avinor har konkludert med at Gimsøya ikke er en egnet lokasjon for flyplass i Lofoten.

- Vendepunkt

Solsvik mener det nye rutetilbudet fra Widerøe, som trer i kraft 1. april neste år, kan markere en milepæl og starten på et enda sterkere reiseliv i Vesterålen.

- Ruten mellom Tromsø og Andenes blir forbedret betydelig. Ruten vil også gå videre til Svolvær og Bodø. Det ligger et betydelig potenisale i denne ruten å fly utenlandske og nasjonale turister inn til Vesterålen via Tromsø. Her må vi i Vesterålen gripe muligheten og markedsføre oss, sier han.

Ruten vil også gi mulighet til flere seter.

- På Andenes Lufthavn har vi mulighet å ta ned q-400 fly. De har en kapasitet 78 seter, noe som vil være en dobling av antall flyseter inn til Vesterålen. Det å få de inn ved en høy frekvens til Vesterålen, vil være en vesentlig faktor i den stadig voksende vinterturismen i Vesterålen, sier Solsvik.


Regnestykket kan bli annerledes

Avinors beslutning om ny flyplass i Lofoten kan påvirkes av eventuell tunnel under Hadselfjorden.

- Økt kapasitet over Skagen viktig

Solsvik mener også at det å øke kapasiteten over Stokmarknes Lufthavn Skagen er viktig.

- Å få en økt kapasitet over Skagen er viktig fordi kapasiteten der er sprengt. Får vi større kapasitet dit, vil vi også få flere reisende inn til Vesterålen og det gagner alle kommunene.

Han forespeiler at forbedringer ved Skagen kan dreie seg om to ting. Det ene er en økt setekapasitet og det andre en rullebaneforlengelse.

- For meg har det vært viktig å støtte ønsket om en forlengelse ved Skagen, selv om den forlengelsen som er planlagt og forespeilet ikke vil føre til at en kan ta ned 737-maskiner som på Andenes. Forlengelsen vil imidlertid føre til større kapasitet og større fly og det er positivt for Vesterålen, sier Solsvik.

-Tunnel = ny flyplass

Transportforsker Gisle Solvoll mener Hadselfjordtunnelen blir veldig viktig for flyplassdebatten i Lofoten og Vesterålen.

Tunnel mer aktuell

Da nåværende statssekretær Kjell-Børge Freiberg var ordfører i Hadsel, sa han at debatten rundt storflyplass gjorde tunnel under Hadselfjorden mer aktuell.

Freiberg trodde at utredningen av storflyplass og Hadselfjordtunnel vil føre til at de som er kritisk til Hadselfjordtunnel og storflyplass, ville snu.

– Jeg er sikker på at når alle fakta ligger på bordet, så vil de som er kritisk i dag ville kunne snu. Jeg er veldig glad for at vi nå får en utredning av Hadselfjordtunnelen som vil dra nytte av syngergieffekten av en utredning av storflyplass. Jeg tror utredningene i sum vil vise at vi kan bruke penger som i dag brukes på ferge og transport kan brukes mer effektivt på en helt annen måte. Ved å se storflyplass og tunnel under ett er jeg sikker på at vi i sum kommer opp med et alternativ som vil vise seg å gagne Vesterålen og Lofoten på en måte som ikke har vært mulig tidligere, sa Freiberg.

Les mer: – Løsningen ligger i Hadsel

Hadselsand

Det er tidligere trukket frem at Hadselsand kan være et alternativ til lokasjon for en storflyplass i Lofoten.

Lars Draagen i Avinor sa i høst at Hadselsand er et bedre alternativ for storflyplass, og at det vil gjøre tunnel under Hadselfjorden enda mer aktuell.

Lars Draagen forklarte da at Avinor har regnet ut at en ny, stor flyplass på Gimsøy vil kunne generere verdier for 1,6 milliarder kroner for selskapet.

– Det er interessant å merke seg at en flyplass på Hadselsand i våre analyser hadde en enda høyere beregnet positiv verdi for Avinor. Det var imidlertid før vi la inn kostnader for tilførselsvei og tunnel under Hadselfjorden, sa han.