Stemte for flytting

Flertallet i kommunestyret i Hadsel stemte torsdag for å flytte 8. og 9. trinn fra Sandnes til Stokmarknes.

Som bildet viser stemte ikke Britt Solvik (Ap) og Gro-Marith Villadsen (Ap) sammen med resten av posisjonen i skolesaken.  

Hadsel

Etter en lang og intens debatt om skolebruksplanen torsdag, og etter pause og gruppemøter, samlet representantene seg til avstemning. Det mest ytterliggående forslaget, sammenliknet med forslagene ellers, var Høyres, om å bygge èn felles ungdomsskole for hele kommunen. I forkant av stemmegivingen fikk flere av representantene lov til å legge frem sine argumenter nok en gang. Sps Kurt Jenssen gikk på talerstolen og forklarte at hans movitasjon hele veien har vært å ha kommunens økonomi som første prioritet. Frps Anders Samuelsen har sagt fra talerstolen at hans parti er garantist for skolestrukturen.
- Frp har også vært garantist for underskudd i økonomien i Hadsel kommune, sa Jenssen.

Debatt

Renathe Johnsen (V) kritiserte posisjonspartiene for nærmest å være tause når det kommer til å forsvare sitt syn innenfor skole.
- Er det kun opposisjonen som skal diskutere denne saken? sa hun.

Geir Jørgensen (Rødt) ba nok en gang Ap om å fristille sine representanter i saken. Jan Steffensen (MOS) ba kommunestyret om det samme.
- Fristill representantene, la de stemme etter sin overbevisning. Ikke påfør kommunen unødige sår. Hold igjen nå, og vent litt, sa MOS-representanten.

Camilla Skog Rodal (Frp):
- Det var Frp som med gode hjelpere tok kommunen ut av Robek, som posisjonen hadde fått oss inn på. De fleste av de åtte årene Frp hadde ordfører var kommunen i balanse, eller med underforbruk.

Kurt Jensssen (Sp):
- Det er tømt over 30 millioner kroner fra Trollfjord i en fei. Noen må betale for dette. Vi har store pensjonsforpliktelser vi skyver foran oss.

Camilla Skog Rodal (Frp):
- Nå snakker vi om skolen, og elever som får et forringet tilbud.

Hanne Skare (Ap):
- Dette er en vanskelig sak, som vi tar på største alvor. Det har vært veldig krevende. Historikken i sektoren er at det har vært foreslått nedlegginger mange år på rad, og det er en av grunnene til at man må planlegge for lang fremtid, og dermed altså få laget en skolebruksplan. Vi ønsker god kvalitet. Rammene for sektoren vil ikke øke. Ja, det er et økonomisk spørsmål. Det er færre elever i skolen. Ja, det er også annet enn økonomi som ligger til grunn for ønske om endringer. Det handler om kvalitet og planlegging for fremtiden. Jeg fester lit til det rådmannen har presentert om forsvarlighet. Jeg fester lit til forsknning som gir andre svar enn det som er vist til tidligere i debatten. Det er gjort vurderinger som jeg stoler på. Dette betyr ikke sentralisering, og det betyr ikke nedlegging, sa Skare. Hun opplyste at Høyres forslag er diskutert på gruppemøte i løpet av dagen, men at posisjonspartiene ikke ønsker å gå inn for en felles ungdomsskole i kommunen.

Avstemningen

Avstemningen viste at det med knappest mulig margin blir Stokmarknes som blir den nye ungdomsskolen for Sandnes. 13 av de 25 representantene i salen gikk inn for dette. De to representantene Britt Solvik (Ap) og Gro-Marith Villadsen (Ap) begge tilknyttet Sandnes og Langøya ble fristilt, og lot være å stemme for elevflyttingen.

NB! Elevene som i dag går i 9.klasse, som begynner i 10.klasse til neste år, skal fullføre sitt skoleløp på Sandnes.

- Dette er det største kullet, og derfor er det naturlig å gjøre det slik, forklarer Kurt Jenssen (Sp) til VOL i etterkant av avstemningen.