- Ville ryddet dem ut av kontorene

Posisjonspartiene i Hadsel hadde måttet rydde seg selv ut av kontorene i kommunen om Rødt hadde vært i vippeposisjon.

Geir Jørgensen (Rødt) stemte mot elevflytting.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Geir Jørgensen i Rødt i Hadsel opplyser dette til VOL dagen etter kommunestyrevedtaket om å flytte ungdomsskoleelevene fra Sandnes til Stokmarknes.

- Sammen med Venstre og Frp vil Rødt nå utforme en klage til Fylkesmannen, slik at vi får en lovlighetskontroll av vedtaket om elevflyttingen. Den klagen skriver vi sammen med foreldre og andre berørte på Sandnes, sier Jørgensen.

- Ikke tatt med på råd

- Hva er grunnlaget for klagen?
- Grunnlaget er at kommuneloven setter ganske klare regler for kommunen når det gjelder medvirkning. Vi mener at verken Skolenes landsforbund eller Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) i tilstrekkelig grad er tatt med på råd. Vi ønsker en full gjennomgang av saken fra start til slutt. Vi ønsker at man skal se på hvilke pedagogiske vurderinger som er gjort. Slik saken står nå virker det som det er kun økonomi som ligger bak. Vi ønsker klartlagt om dette er lov, fremholder Jørgensen.

Hastverk

Ifølge Jørgensen og Rødt har posisjonspartiene hatt for mye hastverk med å legge ned ungdomstrinnet.

- De kan prise seg lykkelige over at Rødt ikke er i vippeposisjon i kommunestyret, for hadde vi vært det hadde de måttet rydde seg ut av kontorene sine etter gårsdagens vedtak, som var en tragisk julegave for samfunnet på Søndre Langøya, sier han.