Helseministeren med personlig hilsen til Stokmarknes-mannen Morten Amundsen

Helseminister Bent Høie gjør helomvending etter å ha lest facebookmeldingen til Morten Amundsen fra Hadsel.
Hadsel

Den fjerde januar skrev Morten Amundsen:

- Kjære Siv og Erna, jeg vil bare takke dere for julegaven som lå inni min ukentlige medisinforsendelse fra Sykhusapoteket i Bodø. Som dere ser vil frakten dere velger å belaste meg for koste meg kr. 17485 for 2017. Dette er penger som jeg hadde planlagt å bruke på flybilett og bryllup med min forlovede. Nå vet jeg ikke lenger hvordan det går med disse planene. I tillegg til mine plager velger dere altså å straffe meg økonomisk for at jeg har en kronisk lidelse, skrev Morten Amundsen.

Posten til Amundsen fikk en lang rekke delinger, og enda mange flere kommentarer.

I går kveld kom svaret fra helseminister Bent Høie, som fikk frem smilet hos Morten, og hos veldig mange andre:

- Jeg er lei meg for at du har havnet i en situasjon hvor du må betale store summer for å få nødvendige medisiner hjem til deg. Slik kan vi ikke ha det og dette var heller ikke intensjonen ved omlegging av fraktreduksjonen fra 1. januar. Tvert imot. raktreduksjonen skal skjerme pasienter som trenger hyppige og kostbare forsendelser av legemidler med spesialfrakt. Helse- og omsorgsdepartementet har vært i kontakt med Legemiddelverket, som forvalter ordningen med fraktreduksjon. I lys av din sak, vil Legemiddelverket endre retningslinjene slik at de blir i tråd med intensjonen. Jeg anbefaler at du nå tar kontakt med Sykehusapotek Nord i Bodø og anmoder de om å sende refusjonskrav til Legemiddelverket på vegne av deg, skriver ministeren.

- Jeg setter stor pris på at ministeren engasjerer seg i saken min og reagerer så fort. Nå blir det både flybilett og bryllup på meg i år. Tusen takk for hjelpen, Bent Høie, skriver Morten Amundsen.

VOL gjengir teksten på FB etter avtale med Amundsen.