Hadsel Maskin får ansvaret

Espen Jenssen i Hadsel Maskin AS har blitt bergteknisk ansvarlig for Brattåsen Masseuttak.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Maskinfirmaet har søkt om å få godkjent Espen Jenssen som bergteknisk ansvarlig for uttaket.

58 dekar

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard skriver i et brev datert 11.01.17 om masseuttaket at det dekker omtrent 58 dekar, og at det totale uttaksvolumet ifølge tiltakshaver er 900.000 kubikk, og at det er forventet et årlig uttak på 30.000-50.000 kubikk. Massene i området består hovedsaklig av mangeritt.

I henhold til forskriftene skal alle uttak av mineralske ressurser ha en bergteknisk ansvarlig.

God realkompetanse

Dagbrudd med samlet årlig uttak mellom 15.000 og 500.000 kubikk masse skal ha toårig fagskoleutdanning med fordypning i bergteknikk eller bestått såkalt stigereksamen fra Statens bergskole. Stiger er en tradisjonell betegnelse på en ingeniør og arbeidsleder ved et bergverk. Tilsvarende stillinger blir i dag gjerne betegnet gruveingeniør.

Bakgrunnen for godkjenningen av Jenssen er at han ifølge direktoratet har gjennomført delstudium i bergteknikk ved Stjørdal tekniske fagskole, i tillegg  til at han har opparbeidet god realkompetanse gjennom flere år med bergverksdrift.