- De tøffe valga ville man måtte tatt uansett hvem som styrte nå

Ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik, tror at de tøffe valga som ble tatt i 2016 og som må tas i 2017 ville måtte blitt tatt uansett hvem som hadde sittet med makta.
Hadsel

– Kommuneøkonomien er kjempeutfordrende. Det har i diskusjonen rundt kommuneøkonomien i 2016 vært mye snakk om hva som ble sagt før valget. Faktum er at uansett hvem som hadde sittet med makta, så ville man måttet ta tøffe valg. Alternativet er Robek, sier Aasvik.

– Det viktige nå er å få orden på økonomien og sørge for at vi får handlefrihet til å gjøre som vi vil i årene som kommer, sier hun.

Skulle helst sett et annet vedtak fra sitt eget parti

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik gir ikke opp kampen om å få konsekvensutredet havområdene utenfor Vesterålen, til tross for hennes eget parti midlertidig har satt ned foten.

Tøff skolestruktur

En av de tøffeste sakene for enhver politiker i Hadsel i 2016 var skolestruktursaken. Her endte det med at ungdomstrinnet ved Sandnes skole flyttes fra høsten 2017.

– Kommuneøkonomien er utfordrende. I Hadsel får vi færre elever, men utgiftene har gått opp. Sammenlignet med andre kommuner har vi mange flere grupper i forhold til antall elever. Derfor måtte vi gjøre noe, sier Aasvik.

Men det at skolestruktur vekker følelser ikke er uvanlig.

– Skolestruktur er noe av det vanskeligste en kan diskutere. Det er så masse følelser involvert. Jeg har forståelse for det at folk blir skuffet. Men vi må ta tøffe valg for å kunne gjøre nødvendige investeringer til barn og eldre, sier Aasvik.

– Det som er viktig å ha med seg er at et samlet kommunestyre sier vi vil ha skoler i alle deler av kommunen i 1.-7. trinn. Det er også første gang vi har en skolebruksplan for ti år. Nå ønsker vi at elever, lærere og foreldre ikke skal leve i usikkerhet slik de gjorde tidligere. De skal ha forutsigbarhet, sier Aasvik.

På sosiale medier har debatten gått hett rundt temaet skolestruktur. Både politikere og foreldre har i innlegg på VOL uttalt at debatten kanskje har blitt litt vel het til tider. Aasvik er opptatt av skillet mellom sak og person.

– Det er noen som har valgt å engasjere seg i lokalpolitikk. Alle gjør så godt de kan. De engasjerer seg på toppen av jobb, unger og fritidsaktiviteter. Det er bra folk er engasjert, men det som er viktig er at vi respekterer hverandre. Jeg er opptatt av at folk skal ville være folkevalgt. Da er det viktig at vi skiller sak og person. For folkevalgte har også familie og om de blir hengt ut på sosiale medier, kommer dette alltid barna deres for øre. Det er ikke heldig. Så jeg vil oppfordre folk til å holde på engasjementet, men skille person og sak, sier hun.

Olje- og miljøvernbasen:

- Legitimt med flere forslag

Hadselordfører Siv Aasvik har forståelse for at Andøy også er på banen.

– Hektisk 2016

Når vi ber Aasvik oppsummere de viktigste sakene hun jobbet med i 2016 tar hun frem fiskeindustrien på Melbu. Hennes første måneder på jobb som ordfører dreide seg nemlig i stor grad om fremtida der.

­– Jobben gikk veldig bra og glad vi dro i lag mange parti og mange av de som jobbet langs kysten mot forslaget som kom fra Regjeringen. Vi fikk stoppet de verste forslagene og fikk satt ned en kommisjon. Så er vi ikke fornøyd med det de er kommet frem til. For det som ble lagt frem i høst er litt sånn «ja, ja. Om du ikke innfrir forpliktelsene dine til lokalsamfunnet så skal du får slippe etter hvert og så skal du i tillegg få penger for det». Vi er ikke fornøyd med det, men nå kommer det til Stortinget og da blir det en ny kamp, sier Aasvik.

Fiskebøl har også vært en fellesnevner for viktige saker i 2016.

– Vi har jobbet mye med fremtiden til Norlense på Fiskebøl. Der har vi nå fått gode løsninger og vi har en offensiv bedrift som er på vei inn i nye markeder og vil utvikle seg videre i årene som kommer.

I tillegg har hun jobbet mye med oljevernbase.

– Jeg er veldig stolt over det forslaget som er lagt frem sammen med Vågan. Det er fyldig og gjennomtenkt og vi kan dra veksler på hele regionen med det. For meg er det viktig at en oljevernbase gir noe til regionen. Noe mer enn bare et kontorlandskap med noen stillinger. At det gir ringvirkninger i form av næringsutvikling, sier Aasvik.

Av andre viktige saker i 2016 trekker hun frem at det bygges flerbrukshall i kommunen og Nordlaks sitt havfarm-prosjekt.

– Vi er så heldige at vi har ei sterk, lokaleid sjømatbedrift som gir enormt mye tilbake til samfunnet. De ønsker å investere store summer for å gi en mer miljøvennlig produksjon og mer sjømat til verden. Det er kjempepositivt og det blir spennende å se hva Nordlaks gjør videre, seir Aasvik.

– Det er også spennende at Norway Seafoods på Melbu har investert i ny teknologi som gjør at de produserer nye produkter. Det er utrolig artig å gå på lokalbutikken å handle produkter en vet har blitt produsert på Melbu, sier Aasvik.

Årskavalkade 2016 fra Hadsel

Året 2016 har vært et år med debatter rundt eldreomsorg, skolestruktur og habilitetsspørsmål. Det har også vært kamper om Rødskolen, Brattåsen og kulturskolen. Dessuten har selveste Matt Damon filmet i Trollfjorden, og et filmcrew har laget film i MS «Finnmarken». Vesteraalens Avis og VOL oppsummerer året i Hadsel.

Ny skole

Noe av det viktigste for 2017 blir jobben med ny skole på Stokmarknes.

– Jeg er glad vi er enige om renovering og nybygg i løpet av 2017. Det blir en av de viktigste sakene i 2017. Vi hadde i 2016 en gladsak med åpning av ny skole på Melbu. Det var et kjempebra gjennomført prosjekt som vi tar med oss lærdommene fra inn i bygging av ny skole på Stokmarknes, sier Aasvik.

Vedtok budsjettet

Kommunestyret i Hadsel vedtok torsdag ettermiddag budsjett for 2017, samt styringsdokument 2017 - 2020.

Omsorg

Når vi skal se i krystallkula for 2017 tar Aasvik også frem byggingen av nye heldøgns omsorgsplasser.

– Det blir oppstart på det i 2017 og det har mye å si for dem som jobber i etaten og ikke minst for de eldre selv. De som ikke kan bo alene får et annet alternativ og de som jobber i etaten får en mer forutsigbar hverdag, sier Aasvik.

Viktig i 2017 blir også prosessen rundt Ekren og Riarhaugen, mener ordføreren.

– Vi bestilte før sommeren en plan på hva som skal skje med eldreomsorgen på Melbu. Det blir viktig i år å finne ut hvilken løsning vi skal ha for eldreomsorgen. Vi må nå kartlegge hva som er behovet og sammen med de ansatte finne ut hva som er den beste løsningen på kort og ikke minst på lang sikt, sier hun.

Vil berge legekontor og sykehjem

Posisjonspartiene i Hadsel leverte torsdag sitt forslag til budsjett 2017-2020.

Stortingsvalg

Naturlig nok håper Aasvik på et regjeringsskifte til høsten. Uansett utfall, håper hun at Nord-Norge blir tema foran og etter valgkampen.

– Jeg håper resultatet uansett blir mer penger til kommunene. Vi trenger satsing på eldreomsorg og skole og da trenger vi mer i overføring til kommunene, sier Aasvik og fortsetter.

– Vi trenger også mer satsing på Nord-Norge. Jeg synes det de siste åra har blitt for mye sentralisering innen politi, helseomsorg, finans og ikke minst innenfor samferdsel. Jeg tror vi på tvers av mange partier kan være enig i at satsing på nordområdene er viktig i årene som kommer, sier hun.