Tøffe tider i fôrbransjen til tross så er Skretting fornøyde:

- 2016 vårt beste driftsår noensinne

Fabrikksjef ved Skretting på Børøya i Hadsel, Kjell-Åge Stikholmen, forteller om tøffe tider for en bransje med overkapasitet. Samtidig har fabrikken hatt sitt beste driftsår noensinne.

Fabrikksjef ved Skretting på Børøya i Hadsel, Kjell Åge Stikholmen. 

Hadsel

Noen nøyaktige tall for fabrikken på Stokmarknes er per dags dato ikke mulig å få. Fabrikksjef Kjell-Åge Stikholmen kan imidlertid gi oss informasjon om at Skretting Børøya i 2016 produserte cirka 175.000 tonn fôr.

- 2016 bar preg av at det er et tøft marked for oss leverandører. Årsaken er at vi i bransjen har en relativt stor overkapasitet på fôrsiden. Det er det motsatte i forhold oppdretterne som ikke klarer å dekke etterspørselen av laks. Vi har overkapasitet og det gjør konkurransesituasjonen tøffere, sier Stikholmen.

Produserte fiskefôr for 2,7 milliarder på Myre

2016 ble nok et rekordår for Biomar, både i omsetning og volum. Nå planlegger de videre utvikling av fabrikken på Myre.

- Tidenes driftsår

En tøffere hverdag til tross. Stikholmen er særs fornøyd med 2016 når det kommer til gjennomføringen rent kvalitetsmessig.

- Året for Skretting lokalt og for Skretting Norge har vært et utrolig godt driftsår. Fabrikken går godt. Tidligere har vi vært i en situasjon hvor vi bygde og økte kapasiteten. Nå har vi kunnet jobbe med små forbedringer i kvalitet og prosess. Det ser vi resultater av. Faktisk har vi hatt tidenes beste år driftsmessig med ekstremt lite reklamasjoner og lite returer. Det er vi veldig godt fornøyde med.

Forskjeller

Årsaken til at det er så stor overkapasitet er vekst.

– Fôrleverandørene er rigget for et større volum, mens oppdretterne ikke har lov å vokse på grunn av luseproblematikken og andre ting. Dette gjør lakseprisene høyere igjen. Alt dette er det myndighetene som styrer, sier Stikholmen.