Vi flytte minnebauta til Kongeparken

Flere veteraner fra utenlandstjenesten i Hadsel mener at minnebautaen ved Hadsel kirke over falne og veteraner ikke kommer til sin rett. De foreslår å flytte den til Kongeparken.

MARKERING Her er fra 17. mai da Kjell-Børge Freiberg la ned en krans ved bautaen utenfor Hadsel kirke.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

Knut Granlund har sendt brev, datert 24. januar, til kommunen om at han og flere veteraner fra utenlandstjenesten i Hadsel ønsker minnebautaen ved Hadsel kirke flyttet.

65 veteraner i Hadsel

- Vi er i den oppfatning av at bautaen over falne og veteraner fra andre verdenskrig ikke kommer til sin rett og får den oppmerksomhet den har fortjent ved arrangementer på blant annet 8. mai som er en offisiell veterandag i Norge, en dag man hedrer veteraner fra internasjonale operasjoner.

- Vi har registrert at på politisk nivå er det på Sortland arrangementet har fått prioritet. Dette mener vi ikke er riktig prioritering, da Hadsel er en kommune som per i dag har ca. 65 veteraner fra utenlandstjenesten.

Veteranene ønsker å flytte bautaen til Kongeparken, og at den får en mer verdig plassering.

- Slik at den blir mer synlig for barn, unge og turister. En bauta her vil gi Kongeparken et bedre innhold og utforming, skriver Granlund.

- Nærmest gjemt og glemt

Samtidig mener de at området rundt bør ha fint gangareale og en fin og verdig inngjerding.

- Det er nok mange etterkommere av falne som vil føle at sine forfedre med dette får en etterlengtet hyllest. I dag er bautaen nærmest gjemt og glemt. Det er derfor viktig å få den frem som en påminnelse overfor oppvoksende generasjoner at noen har falt for vår frihet.

Tirsdag skal eldrerådet behandle saken.