Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen:

- Kan vi restarte prosessen?

Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever.
Hadsel

– Vi skal kunne se fremover. Prosessen til nå har ikke vært god, men vi har fortsatt tid til å få det til, sa Løveng Hansen.

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen startet orienteringen med å gå gjennom de økonomiske aspektene. Hansen fungerte som rådmann i dag da Ola Morten Teigen er på reise. Oppvekstsjef Torbjørn Lappegard var ikke ti stede grunnet familiære årsaker.

– I 2016 viste det seg at avstanden mellom oss og kostra økte. Det har sin enkle årsak i at vi blir færre barn i Hadsel kommune. Det oppleves som tvingende nødvendig å gjøre noen grep.

Skolebruksplanen ble vedtatt 15. desember i 2016 og stadfestet etter en lovlighetskontroll. Den er hos Fylkesmannen nå.

I tillegg gjorde kommunestyret et budsjettvedtak.: 3,6 årsverk reduksjon på Stokmarknes, gruppesammenslåing på Sandnes og Melbu skoler. I tillegg kommer da flytting av 8. og 9. trinn på Sandnes skole. Dette gjelder 21 elever som skal over til Stokmarknes i august.

Løveng Hansen snakket også kort om prosessen rundt Montessori-skole på Sandnes.

– Jeg skal ikke snakke om dette, men det er en del av hele bildet, sa han.

Sandnes skole

Krever utsatt elevflytting

Frp utfordrer Ap, SV og Sp i skolesaken i Hadsel.

Prosesser

Løveng Hansen gikk så inn på prosessene. Her fortalte han at prioriteringen deres var å ivareta de berørte elevene, de ansatte og de berørte foreldrene - i den rekkefølgen.

– Hadsel kommune har gode prosesser for overganger mellom barnehage og skole. Det er de prinsippene vi bruker i denne prosessen også.

Han gikk så gjennom praksisen for overgangen fra mellomtrinn til ungdomstrinn i kommunen.

Foreldrene fikk ikke være med på møte:

Tok ungene ut av skolen i protest


Beklaget

Løveng Hansen beklaget noe av prosessen som har vært.

– Spesielt ordlyden til det møtet, som nylig har vært oppe i media. Ordlyden ga inntrykk av at det var et informasjonsmøte. Det var det ikke, dette skulle være et dialogmøte, sa Løveng Hansen.

– Rådmannen har et oppriktig ønske om å restarte prosessen. Det vi har hatt er ikke noe vi får gjort noe med, men fremover ønsker vi å få en god prosess.

– Best mulig for elevene

Line Pedersen, rektor ved Stokmarknes skole, tok så ordet i orienteringen.

– Det er mitt ansvar for at læringen skal bli så god som mulig og elevene skal bli hørt slik at det skal bli best mulig for de å starte på Stokmarknes skole august 2017.

Hun fortalte at det i BLV kom opp en sak hvor elevene ønsket å snakke sammen. Da ble også foreldremøte innkalt til 20. mars, mens det dagen etter ble det arrangert møte mellom elevrådsrepresentanter – et møte som førte til en god del dramatikk.

Pedersen sa at det på foreldremøtet kom et forslag om mulig hospitering og en bli kjent kveld på Årnessan. Dette er noe som tas med i prosessen opp mot skolebyttet.

– Det viktige er at elevene føler seg trygg når de kommer til oss, sa Pedersen.