Mye debatt rundt høringsuttalelse om montessoriskole, men:

Gikk for negativ høringsuttalelse om montessori

Kommunestyret var tydelig delt om den foreslåtte montessori-etableringen på Sandnes, men posisjonen vant frem. Dermed sender Hadsel kommune en negativ høringsuttalelse fra seg.
Hadsel

Klare skillelinjer før montessori-uttalelse

Torsdag skal kommunestyret i Hadsel avgjøre hva de skal si i sin høringsuttalelse til søknaden om friskole på Sandnes. Skillelinjene mellom posisjon og opposisjon er til å ta og føle på.

Utdanningsdirektoratet sendte 7. april i år en anmodning til Hadsel kommune om å uttale seg om søknad om å etablere Sandnes Montessori etter friskoleloven. Det er direktoratet som kan godkjenne nye skoler etter en skjønnsmessig vurderinger. I den skjønnsmessige vurderingen legges det vekt på hvilke konsekvenser en godkjenning vil få for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og økonomiske hensyn.

I torsdagens kommunestyre i Hadsel gikk debatten varmt og heftig for seg.

Opposisjonen la frem forslag om at uttalelsen skulle være positiv, mens posisjonen gikk inn for å støtte rådmannens innstilling.

Under voteringen gikk rådmannens innstilling til vedtak gjennom mot stemmer fra Rødt, Melbu og omegn samarbeidsliste, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. I tillegg kom det én stemme for en positiv høringssuttalelse fra Ragnhild Renna i Senterpartiet.

Dermed er innstillingen til Hadsel kommune at de av økonomiske hensyn ikke kan støtte etableringen av en friskole på Sandnes.

Rådmann Ola Morten Teigen svarer Håkon Østgård:

– Vi må forholde oss til pengene vi får

Rådmann i Hadsel, Ola Morten Teigen, reagerer på innlegget fra Sandnes Montessori-styreleder Håkon Østgård.

Redegjorde

I formannskapet forrige uke, spurte opposisjonen om redegjørelse for tallene som ble lagt til grunn for den negative uttalelsen. Økonomisjef Tommy Løveng Hansen startet behandlingen av saken med å fortelle om tallene de la til grunn for å si at de ville tape 3,3 millioner kroner årlig ved en etablering av montessoriskole. Dette var tall som ifølge Løveng Hansen var uten å ta med de usikre utgiftene rundt skoleskyss, SFO, norskopplæring til fremmedspråklige og spesialundervisning, som kommunen fortsatt må dekke.

Du ka lese mer om bakgrunnen i saksfremlegget fra rådmannen.

Het debatt


Styreleder i Sandnes Montessoriskole, Håkon Østgård

– Hadselskolen billigst i Vesterålen

Skillelinjene i saken var delt på midten mellom posisjon og opposisjon. Mens posisjonen gikk for å støtte rådmannens innstilling, var opposisjonen klar på at de ikke satte sin lit til tallene rådmannen la til grunn for sin negative høringsuttalelse.

Lina Vibe fra Hadsel Høyre, gikk hardt ut av startblokkene.

- Det må ikke være noe tvil at denne saken er Ap, Sp og SV sitt ansvar. Det er resultat av elendig politisk håndverk. Etableringen av en montessoriskole kunne vært unngått, sa hun og hevdet at det at skolebruksplanen la opp til hastverk i og med at flyttingen av ungdomstrinnet på Sandnes til Stokmarknes førte til opprør på Sandnes.

- Vår konklusjon er at vi må rydde opp etter posisjonen. Vi må ta den kostnaden som kommer. Løsningen ligger der allerede. Det er en felles ungdomsskole på Stokmarknes. Gjør vi det finner vi den beste løsningen for hele Hadsel-samfunnet.

Uenige om kostnad på montessori

Neste uke skal kommunestyret avgjøre sin innstilling til søknaden om opprettelse av søknad om friskole. Allerede ei uke før, i formannskapet, var temperaturen høy under diskusjonen.

- Endret mening

Renathe Johnsen i Hadsel Venstre var også kritisk til forslaget om den negative uttalelsen.

- Jeg har stor respekt for det engasjementet som har vist seg i denne saken. Akkurat som jeg har stor respekt for at bassenget på Melbu omentrent ble renovert på ren vilje. Jeg har stor respekt for pårørende som kjemper en kamp de tror på for sine familiemedlemmer som er syke eller svake. For når alt kommer til alt. Skal vi konkludere i en høringsuttalelse som sier at engasjement er «protest og skepsis» mot en skolebruksplan som ble vedtatt mens elevene og lærerne satt i salen og var imot?, spurte Johnsen.

Så nevnte hun en lovnad fra ordfører Siv Aasvik fra 2013.

- Ordfører Aasvik holdt en tale 1 mai 2013. I aulaen på Stokmarknes videregående skole, fremfor engasjerte foreldre, partikollegaer og media sa hun følgende om nedleggelser av bygdeskoler:

«Argumentasjon er vikarierende. Man har ikke tatt utgangspunkt i en diskusjon om kvalitet, men viser til høyst usikre økonomiske innsparinger. Det er ingen grunn til å tro at det går annerledes i Hadsel, enn det har gjort andre steder der man har lagt ned mange distriktsskoler. Private skoler vil dukke opp der skoler legges ned.»

- Dette er ikke halvsannheter, det er en helsides sannhet.

Aasvik repliserte på følgende måte.

- Det siktes til uttalelser i 2013. Det jeg sa der mente jeg og de uttalelsene står jeg for i dag, sa hun og siktet til at hun på daværende tidspunkt ikke var klar over den økonommiske situasjonen i kommunen.

- 1. mai 2013 mente jeg i likhet med Frp at rådmannens tall var feil. I dag vet jeg de ikke var det. Akkurat som daværende posisjon måtte snu om eiendomsskatt, måtte vi snu om skolestruktur.

Hun adresserte også sosiale medier.

- Jeg er fremstilt som at jeg legger ned ungdomstrinnet med vond vilje og for å være stygg med Sandnes-samfunnet. Det er selvsagt ikke tilfellet. Faktum er at jeg klarer ikke stå som ordfører og ikke ta ansvar for økonomisk situasjon i kommunen.

Jan Steffensen i MOS var enig.

- Denne omstruktureringen fører til avstand i kommunen. En skaper usikkerhet for småpenger. Tidligere i dag stemte posisjonen igjennom penger til Hurtigrutens Hus. På et område som ikke er styrt av et lovpålagt ansvar kaster en penger inn. Men på skole må en spare på småpenger Jeg forstår det ikke.

- Fraskriver seg ansvar

Finn Sture Hultgreen i Ap mente opposisjonen fraskrev seg ansvar.

- Alle i denne salen var med på å vedta at planen ble lagt ut. De var også med på å legge ut skolebruksplanen på høring. Med en gang det kom press fra foreldregruppa, endret opposisjonen mening. En del av beslutningnstakerne har da med ett ikke tatt ansvar for jobben som er gjort og som er etterprøvd av fylkesmannen, da er det posisjonen som med ett har ansvaret. Vi har behov for strukturendringer.

Dette ble ikke uventet dementert fra opposisjonen, som mente de hadde sagt klart ifra fra første stund.

- Vi var klare på at vi mente en måtte bruke bedre tid på prosessen. Da kunne man fått en god prosess og sluppet det vi har i dag. Et splittet samfunn og en etablering av en privatskole på Sandnes, sa Lina Vibe.

Høringsuttalelsen blir nå sendt til utdanningsdirektoratet. Der vil endelig avgjrelse bli tatt. Sandnes Montessoriskole satser nå mot skolestart høsten 2018.