Hurtigrutens Hus fikk mer penger

Til tross for motstand fra opposisjonen fikk Hurtigrutens Hus mer tilskudd i budsjettkontrollen.

Britt Solvik (Ap) og i styret i Hurtigrutens Hus var klar på at de på sikt ville vekk fra tilskudd.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Hurtigrutens Hus vil ha tilbake tilskuddet:

– Helt nødvendig for å få det til å gå rundt

Foran torsdagens formannskap i Hadsel, foreslår administrasjonen å gi tilbake 1. million i tilskudd til Hurtigrutens Hus.

Under debatten kom det en del kritikk mot at tiilskuddet som var foreslått bli gitt. Britt Solvik (Ap) var som styremedlem i Hurtigrutens Hus  klar på at det kommunale foretaket på sikt ville vekk fra tilskudd.

- Vi har som mål å gå vekk fra tilskudd. Men poenget er at vi ikke klarer å gå fra 2,6 i tilskudd til å få null. Vi får i dag 1,6 i leieinntekter og null i tilskudd. Vi ber om 1 million kroner i tilskudd og 400.000 kroner i leieinntekter for den bygningsmassen som ikke er med i dagens leieavtale, sa hun og la til.

- På sikt vil vi vekk fra tilskudd, men klarer det ikke over natta.

Alternativt forslag

Jan Steffensen i Melbu og Omegn Samarbeidsliste mente at man ikke kunne bli med på tilskudd og økt leie.

- Vi kan ikke ta penger fra helse- og omsorgssektoren og oppvekst (500.000 fra hver av de red.anm) for å finansiere Hurtigrutens Hus. Slik vi ser det blir det helt feil å gjøre mot allerede pressede sektorer.

Han la dermed frem et alternativt forslag fra MOS,Venstre og Fremskrittspartiet som innebar å ta vekk tilskuddet og økt leie til Hurtigrutens Hus på totalt 1,4 millioner kroner fra vedtaket i formannskapet.

Lina Vibe skrøt av jobben som hadde blitt gjort i Hurtigrutens Hus, men var klar på at man måtte budsjettere med det som huset faktisk koster å drifte.

- Slik saken ligger nå er dette en engangsbevilgning. Da håper jeg om ett år vi ikke får en sak på nok en økt bevilgning til Hurtigrutens Hus. Skal en ha økt finansiering må det gjøres i desemberbudsjettet.

Under voteringen falt forslaget fra MOS mot sju stemmer. Dermed får Hurtigrutens Hus 1 million kroner i tilskudd og får økt leieinntektene med 400.000.