– UDI kan ikke bygge saker på liv og død basert på en Facebook-profil

Advokat Daniel Riibes klient, Bushro Jama, risikerer utvisning. I saken står Facebook sentralt. Advokaten kritiserer UDI for å bygge saker som dette på det han omtaler som «noe så lite troverdig som en somalisk Facebook-profil».
Hadsel

Det sier Bushro Jamas advokat, Daniel Riibe, til Aftenposten.

Etter seks år med oppholdstillatelse i Norge fikk Bushro Jama fra Somalia i fjor uventet beskjed om at hun må ut av landet.


- Skoleeksempel på god integrering

Bushro Jama har fått beskjed om at hun mister oppholdstillatelsen i Norge, etter å ha hatt opphold i seks år. - Dette går bare ikke an. Bushro er en stjerneelev, og en ressurs for Stokmarknes. Og hun er dømt til steining i sitt hjemland, sier studiestedsleder på Hadsel VGS, avdeling Stokmarknes, Åse Jakobsen.


Bakgrunnen er at UDI etter å ha gått gjennom hennes Facebook-profil og pengeoverføringer til hjemlandet har kommet frem til at Jama ikke kommer fra Sør-Somalia, men en langt fredeligere del av Nord-Somalia.

Bruken av Facebook i slike saker kritiseres nå av Riibe.

– Sosiale medier har i stor utstrekning fått betydning for saken. UDI har utelukkende fokusert på personer som hadde en og annen vag forbindelse til min klient på Facebook og som bor i andre deler av Somalia enn hennes hjemsted, sier Daniel Riibe.

– Virker rart

Riibe mener sosiale medier kan brukes i slike saker, men ikke uten andre faste holdepunkter.

– Her handler det om å bevise opprinnelse og en tilhørighet. Da kan man ikke utelukkende hente momenter fra Facebook. Det virker som at utlendingsmyndighetene har gått inn for å finne ting som kan kaste mistanke på henne. Dersom det arbeides utelukkende ut fra en hypotese om at vedkommende har løyet, vil man i de fleste tilfeller kunne finne opplysninger som støtter en slik mistanke, sier advokaten.


Tror forklaringene stemmer

– Det tok oss få minutter å finne ut at Bushro Jama hadde forklart seg riktig, sier hennes advokat.


– Kan gi indikasjon

Hanne Merete Jendal, direktør i UDIs asylavdeling, vil ikke uttale seg om enkeltsaker til Aftenposten. Hun sier imidlertid at Facebook kan brukes for å få en indikasjon om en person har gitt uriktige opplysninger.


Går i fakkeltog for Bushro Jama

– Det er et enormt engasjement på skolen vår rundt denne saken nå, sier medelev.