Etterlyser engasjement for Hadselfjordtunnel

Kjell-Børge Freiberg skulle ønske lofotingene og vesterålingene viste mer engasjement for hadselfjordutredninga.

Kjell-Børge Freiberg etterlyser engasjement for Hadselfjordtunnel. (Arkivfoto) 

Hadsel

Statens vegvesen jobber for tida med konseptutvalgutredningen (KVU) for framtidig kryssing av Hadselfjorden, som ser på mulighetene for å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen. Utredningen skal se på hele transportsystemet i de to regionene, både på vei, i lufta og på sjøen – og hvilke virkninger ulike konsepter vil ha for de to regionene.

En av pådriverne bak har vært tidligere hadselordfører Kjell-Børge Freiberg, som nå er Frps førstekandidat i Nordland. I et intervju med Lofotposten mandag sier Frp-politikeren at han gjerne skulle sett et litt større engasjement rundt prosjektet.

– Jeg tenker at lofotingene og vesterålingene må kjenne sin besøkelsestid. En vesentlig del av både framtida og utviklingsmulighetene for disse to regionene utredes i disse dager, sier han til Lofotposten.

– Men så kjenner jeg folk i Lofoten og Vesterålen så godt at jeg vet at engasjementet kommer nok når konklusjonene kommer fra dem som utreder, legger han til.

Prosjektleder for KVUen i Statens vegvesen, Nils Petter Rusånes, sier til avisa at målet er å ha alt klart til årsskiftet. Nå ser de blant annet på hva som er fysisk mulig å gjennomføre.

Freiberg på sin side er overbevist om at det lar seg gjøre å bygge tunnel under fjorden.

– Det er fullt mulig, sier han til Lofotposten.