Neste år kan du gifte deg hos Aasvik, Jensen eller Teigen

En lovendring gjør at de som ønsker det kan gifte seg hos kommunen fra 1. januar neste år.

Aasvik og rådmann Ola Morten Teigen. 

Hadsel

Dette kom fram i et forslag fra rådmannen i torsdagens formannskap i Hadsel. Bakgrunnen for dette er at Stortinget tidligere i år gjorde vedtak om endringer i oppgaveføringen til kommunene der vigselsmyndigheten overføres fra domstolen til kommunene. På bakgrunn av dette måtte kommunen nå ta stilling til hvem som skal utføre disse vigslene i Hadsel.

Kommunen må være klar for vigsler innen 1. januar 2018.

I den forbindelse foreslo rådmannen ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmann/økonomisjef, sektorsjefer og kommuneoverlege.

I formannskapet ble det en noe humoristisk vridd diskusjon, men det kom også et alternativt forslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

– Vi mener at det er nok at Ordfører, varaordfører og rådmann er de som har myndighet til å vie. Vi syns det blir feil om mulighetene er for mange. Det kan ikke være slik at trynefaktor skal avgjøre hvem de velger, sa Brit Solvik (Ap).

Arne Ivar Mikalsen (Venstre) var uenig.

– Jeg mener at det er greit å ha flere alternativer. Mange vigsler foregår om sommeren, og da må det ikke være slik at en må vente på å få gifte seg på grunn av ferieavvikling.

Til dette informerte rådmannen at det er slik at det alltid er noen på jobb av rådmann, ordfører eller varaordfører - for de vil alltid ha en stedfortreder ved eventuell ferie og lignende.

– Høy standard

I sakspapirene skriver rådmann Teigen at det er viktig at ordningen for vigsler blir bra.

«En vigsel kan være en av de største dagene i et menneskes liv, og skal behandles deretter av vigselsmyndigheten. Det er derfor viktig å legge til rette for at kommunens bidrag denne dagen blir av verdig og høy standard».

Dette fikk Mikalsen til å kommentere.

– Jeg registerer at rådmannen sier det kan være den største dagen. Det kan være greit å endre det. For det er vel for de aller fleste en av de største dagene, sa han til lett humring fra de andre i formannskapet.

– Jeg kan bare si at jeg ikke har vært gift før. Derfor tenkte jeg det var greit å være forsiktig.

Ordfører Siv Aasvik mente at når kommunen skal utarbeide hvordan vigsler blir utført i kommunen, så er det viktig at rammene blir verdige.

– Dette er en av de største dagene i livet. Derfor må rammene være bra. Jeg mener derfor at en bør tenke på hvor en utfører de. Kanskje kan Hurtigrutens Hus være et bra sted å utføre vigsler da det kan gi flotte rammer. Det ville ikke være det samme i rådhuset, med litt hullete stoler og lignende, sa hun.

Under voteringen gikk Arbeiderpartiets og SVs forslag gjennom med fire mot to stemmer. (Vanligvis sju i formannskap, men det manglet ett medlem fra posisjonen da vara ikke møtte. Det ble så kalt inn en vara for vara i Jakob N. Jakobsen, som tiltrådte etter behandlinga av denne saka.)

Til kommunestyret

Rådmannen sier i sakspapirene at de økonomiske konsekvensene ikke vil bli betydelige.

«Rådmannen legger til grunn at man gjennomfører ordningen på basis av eksisterende rutiner og praksis fra domstolen, slik at ordningen gir mindre behov for administrativ forberedelse og arbeid ved hver vigsel. Ved Domstolene nyttes følgende praksis: Registreringer, herunder flere skjema, må sendes det lokale skattekontoret. Folkeregisteret foretar deretter prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Er de det, kan folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Når domstolen mottar denne i original stand, kan tidspunkt for vielse avtales. Seremonien er enkel fra kommunens side, men kan tilrettelegges av brudeparet.»

Saken skal altså først gjennom formannskapet, men blir ikke vedtatt før kommunestyret i oktober.