Dette sier hadselpolitikerne om skoleplanene for Hadsel

Dette mener politikere, rådmann og fagfolk om ulike alternativ for ny skole.
Hadsel

Mandag og tirsdag var det møter i Hadsel om den nye skolen på Stokmarknes. Rådmann Ola Morten Teigen og hans stab la frem flere ulike alternativ for ny skole. Prisen mellom dyreste alternativ - helt nye bygg - og det billigste, rådmannens alternativ, er på rundt 50 millioner kroner. Flere av alternativene er ulike varianter av en kombinasjon mellom nybygg og renovering. Rimeligste alternativ er 150 millioner kroner, mens det dyreste er på 197 millioner kroner. I tillegg regner man med å ordne utearealer for rundt fem millioner kroner.

På toppen av dette har både fagfolk og kommuneadministrasjon konkludert med at det er nødvendig å bygge gymsaler. Det tar for lang tid å flytte klasser mellom idrettsareanene og skolen, og lokalene er heller ikke hensiktsmessige nok for skolen. Den gode nyheten er at kommunen og fylkeskommunen trolig vil samarbeide om å bygge idrettshall. Mange vil kjenne til at det skal bygges ny videregående skole, vegg i vegg med grunnskolen på Stokmarknes. Sammen med spillemidler gjør dette at man vil kunne bygge en relativt sett billig idrettshall for skolene.

VOL har innhentet noen reaksjoner fra berørte parter:

– 50 millioner mer i lån vil bety rundt tre millioner mindre til drift per år i kommunen.

Ola Morten Teigen,
Rådmann

– Jeg stusser over at det planlegges ny skole, og snakkes om 40-årsperspektiv. Det snakkes ikke om opplæringsbasseng for skoleungene. Betyr dette at ungene fra Sandnes og Stokmarknes skal busses til Melbu for all fremtid? Jeg setter pris på folkebadet på Melbu, men når det skal bygges skole og gymsal bør man også ha basseng i planene. Kommunen bruker store ressurser på bassengbussingen.

Per Atle Bayner,
Kommunestyrerepresentant SV

– Det var en god orientering. Jeg er skeptisk til å flikke på gamle bygninger. Samtidig må vi seriøst vurdere om kommunen har økonomisk ryggrad til å tåle et nytt skolebygg nå. Kanskje må vi klare å vente ett til tre år, mens vi betaler ned gammel gjeld? Spørsmålet er om vi skal gjøre noe nå med det samme, eller vente litt.

Ivar Fredriksen,
Kommunestyrerepresentant Høyre

– Kunne vi se bort fra det økonomiske ville alternativ 1, nybygg, og elever i eksisterende lokaler til bygget var ferdig være det beste. Jeg er skeptisk til å begynne med renovering av gamle bygninger. Vi skal ha noen runder, og få mer informasjon. Kanskje kan vi gjøre grep for å redusere driftskostnader, og dermed få økonomisk grunnlag til å kunne klare nybygg.

Kurt Jenssen,
Varaordfører og rep. for Sp

– Vi er blitt så vant til at det er nedslitt så vi ser det knapt. Vi ønsker oss et nybygg, og kan gjerne vente et år ekstra for å slippe at det flikkes på det gamle. Det blir fort enda dyrere. Dagens skole er veldig lite kompakt, vi er lite samlet, og mangler plass og rom.

Bengt Are Pettersen,
Plasstillitsvalgt, Fagforbundet

– Et etterlengtet prosjekt, og man kunne kjenne energien fra politikerne som var på møtet. Dette ønsker vi å få til. Kommunen jobber for at vi skal ha økonomiske krefter til å kunne få dette til. Erfaringene fra min tid på fylkestinget er at renovasjon - når bygningsmassen blir stor - ofte viste seg å være dyrere enn nybygg. Det skal samles inn en god del mer informasjon før vi tar en avgjørelse.

Siv Dagny Aasvik (Ap),
Ordfører i Hadsel