Signerte storkontrakt

En byggekontrakt verdt 154 millioner kroner ble undertegnet i Hadsel tirsdag.

Signerte byggekontrakt

Hadsel

Det var både høytid og jubel da kontrakten for nybygg og renovering av Hadsel videregående skole ble undertegnet tirsdag formiddag. Kontraktens verdi er på 154 millioner kroner. Arbeidet skal være ferdig i september 2019.

Blant det som kan være vel verdt å merke seg er at at det er lagt inn mye ny teknologi i prosjektet, blant annet i form av klima- og miljøeffektive tiltak. Stikkord som kan nevnes er solcellepaneler på 600 kvadratmeter takflate, som skal kunne produsere inntil 50 000 kWh årlig. Det vil periodevis være mer enn man bruker i bygget.

Overskuddet vil leveres inn i det offentlige strømnettet. 80 prosent av energien i ventilasjonsluften gjenvinnes, og stor andel av massivtre gir lavere co2-avtrykk. Dette er bare noen momenter som det er lagt vekk på.

Skolebyggprosjektet skal brukes som en arene for læring. Byggeprosjektet planlegges gjennomført i nært samarbeid med skolen. Eksempelvis vil elever fra studieretning media/kommunikasjon bruke byggeprosessen i sin undervisning. Helsefagelever skal delta i HMS-forebyggende arbeid som vernerunder og risikovurderinger. På byggfag vil konstruksjonslære, materiallære, bedriftslære og økonomi inngå i undervisningen. Elektrofagelever vil bruke nybyggets solcelleteknologi i sin opplæring, opplyses det fra byggherren Nordland fylkeskommune.

- Det har tatt tid å komme i mål med prosjektet, og det har blant annet sin bakgrunn i at vi fra skolen har fått lov til å ha en hånd på rattet gjennom hele prosjektet, sier rektor Inge Holm ved Hadsel videregående skole.

- Dersom vi mot formodning ikke skulle være helt fornøyd når byggene står ferdig til skolestart 2019 får vi skylde oss selv, spøker han.

- Det er veldig mye nytenkning rundt dette skolebygget. Det er første gang Nordland fylkeskommune bygger i denne størrelsesorden i massivtre. Det er også første gangen man har tanke for at det også bygges i undervisningsøyemed, sier eiendomssjef Kurt Solås til VA.

Fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen var synlig glad for å kunne ønske velkommen til kontraktunderskriving. Henvendt til ordfører i Hadsel Siv Dagny Aasvik konstaterte fylkesråden at:

- Det er neppe hver dag det undertegnes dokumenter for et prosjekt i denne størrelsen i kommunen. Både fylkesråden og ordføreren la ikke skjul på at det blir et samarbeid mellom fylket og kommunen når det kommer til bygging av felles flerbrukshall.

- Byggingen av ny videregående skole blir et stort løft for de 330 elevene og de 70 ansatte på denne skolen, smilte ordfører Aasvik.