Stor bot for brudd på vikeplikten

En yngre mann må ut med en saftig bot etter en kollisjon på Melbu.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Hadsel

Den unge mannen møtt for Vesterålen tingrett i oktober etter at han i mars kolliderte med en annen bil på Melbu.

Retten fant det bevist at mannen kjørte inn i et kryss uten å senke hastigheten. Vitner i saken mente at domfelte hadde kjørt i cirka 40 kilometer i timen, mens fartsgrensen var 30. Sjåføren rakk å bremse før kollisjonen, og forsøkte en unnvikende manøver, ifølge vitner, men kollisjonen var ikke til å unngå. Treffpunktet på bilene var foran på høyre side for bilen tiltalte hadde kjørt og foran på venstre side på den andre bilen, skriver tingretten.

Fornærmede i saken forklarte i retten at han hadde sett siktede kjøre inn mot krysset og antatt at han ville stanse på grunn av vikeplikten. Han hadde derfor ikke endret sin kjøreatferd før han ble klar over at sammenstøt ikke var til å unngå. Han hadde da forsøkt å unnvike ved å svinge mot høyre. Det hadde ikke blitt tid til å bremse for ham. Tiltalte forklarte at han ikke hadde sett fornærmedes bil før umiddelbart før sammenstøtet.

Retten er kommet til at tiltalte ikke var aktsom nok på vikeplikten. Retten viser til at brudd på vikeplikten straffes med bot eller fengsel i inntil ett år. Retten anser vikepliktsbruddet som grovt, og påpeker at sjåføren hadde tre passasjerer med seg, hvorav en hadde oppholdt seg i bagasjerommet uten bilbelte.

Domfelte ba seg frifunnet, men retten mente 8.000 kroner i bot var passende straff. I tillegg ble personen fradømt retten til å kjøre bil i seks måneder, og må avlegge full førerprøve. I tillegg må domfelte betale saksomkostninger på 2.000 kroner.