Lagmannsretten opprettholdt dom fra tingretten:

Forsikringsselskap dømt til å betale prisavslag på 511.000 kroner

Hålogaland lagmannsrett opprettholdt dom fra Vesterålen tingrett.
Hadsel

I fjor ble forsikringsselskapet Protector dømt til å betale prisavslag i Vesterålen tingrett på 581.266,25 kroner, men anket til Hålogaland lagmannsrett. Forrige uke ble de dømt til å betale 511.000 kroner i erstatning i lagmannsretten.

Saken dreier seg om en bolig i Hadsel. Et par kjøpte i 2012 en bolig i Hadsel. Boligen ble bygd i 1974 med påbygd 2. etasje i 1988.

Det forelå takst og eierskifteforsikring da paret kjøpte boligen.

Kjøpesummen var på to millioner kroner. Den tekniske verdien på boligen ble satt til 3,89 millioner kroner, mens markedsverdien ble satt til 2,65 millioner kroner av en takstmann.

Boligen var eierskifteforsikret gjennom selskapet Protector.

I taksten kom det ikke frem noen feil med bygget.

Taket ble i boligsalgsrapporten gitt tilstandsgrad 1, noe som tilsier svake symptomer på tilstandssvekkelse. Det ble imidlertid ikke utført noen tilstandsrapport av taket.

Takket begynte å lekke

Fire år etter at de nye eierne overtok boligen, ble det oppdaget en vannlekkasje i taket på ett av soverommene i andre etasje. Hadsel Bygg og Vedlikehold kom så på befaring.

Her kom det frem at det har lekket vann gjennom skruene i taket over flere år og at undertaket hadde gått delvis i oppløsning.

Årsaken til lekkasjen var at en lekter på taket hadde blitt lagt feil.

Eierne fremsatte et krav overfor Protector 22. juni 2017. Kravet ble avvist.

En takstmann ble hentet inn. I skaderapporten kom det frem at årsaken til skaden i taket er mangelfull utførelse på montering og feil dimensjon på luftelekterne. I rapporten kom det frem at lekterne måtte fjernes og undertaket byttes. Utbedringskostnadene ble vurdert til en verdi av 568.980 kroner.

Partene hadde dialog vedrørende prisavslag og det ble fremsatt forlikstilbud. Partene kom ikke til enighet og dermed havnet saken i retten.

Dommen

I tingretten ble Protector forsikring på grunn av skjønnsmessige årsaker, dømt til å betale prisavslag på 511.255 kroner og i tillegg saksomkostninger på 78.845 kroner.

I dommen i lagmannsretten ble de dømt til å betale 511.011 kroner i prisavslag. I tillegg ble de dømt til å betale saksomkostninger til behandlingen i lagmannsretten på 147.000 kroner og kroner 78.845 for behandlingen i tingretten.