– Faktisk er det bred enighet i Norge om at det er i nordområdene landets største strategiske utfordringer ligger. Derfor er fylkesrådet helt klar på at Evenes flystasjon må bygges opp som en viktig kampflybase i nord, mens de maritime overvåkingsflyene skal være stasjonert på Andøya flystasjon, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i en pressemelding.

Stiller spørsmål ved utredningen

Fylkeskommunen begrunner en delt løsning med at all bygningsmasse på Andøya og mye av bygningsmassen på Evenes kan gjenbrukes.

De samlede investeringskostnadene fordelt på Andøya og Evenes blir redusert sammenlignet med en løsning med Evenes som ene-base.

– Dette reduserer risikoen når det gjelder kostnader, skaper flere alternativer for luftforsvaret og sikrer at det viktige nasjonale og internasjonale miljøet ved Andøya Test Center blir opprettholdt, sier Norvoll i pressemeldingen.

De stiller også spørsmål ved tallgrunnlaget som legges til grunn for regjeringens forslag til langtidsplan.

– Fylkesrådet stiller spørsmål ved at det er store sprik mellom rapportene fra Samfunnsøkonomisk analyse og PWC knyttet til Andøya. Dette gjelder særlig kostnader, konsekvenser for lokalsamfunn og utviklingen for Andøya Test Center, skriver de i høringsuttalelsen.