Det ligger an til flere spennende debatter og vedtak i dagens kommunestyremøte i Øksnes. En av de kanskje viktigste sakene som kommer til å bli debattert er garantert en framtidig skolestruktur. Både Sommarøy og Strengelvåg skoler, samt ungdomstrinnet ved Alsvåg skole, står i fare for å få nedleggings-spøkelset over seg – atter en gang vil nok mange i lokalsamfunnet si.

Ny barnehage?

Av andre viktige saker på sakskartet i dagens kommunestyremøte må nevnes ny barnehage i Alsvåg, der man ligger an til en totalentreprise på godt over 20 millioner, noe som også er en het politisk potet i Øksnes.

Koster mer

Videre blir Øksnes kommunes regnskap for fjoråret og årsrapport 2015 lagt fram, Elvelund Omsorgsboliger ligger an til en økt kostnadsramme, opptak av likviditetslån, lån til restaurering av bygninger tilhørende Øksnes Leirsted AS og videreføring av eksisterende salgs- og skjenkebevillinger i Øksnes kommune blir også adressert i møtet.

Kommunestyremøtet starter klokken 10.00.