Andøyposten har tidligere i vinter skrevet om at stønadslånordningen for fiskebåter begynner å få lite kapital. Etter vedtakene i siste næringsstyremøte er det nå 569.000 kroner igjen til utlån.

Har tappet fiskebåt-kontoen

– I 2014 ble i alt fem fiskebåter med kvoter solgt ut av kommunen. Med tanke på rekruttering av nye/unge fiskebåteiere i Andøy, er det stort behov for disponible midler på stønadslånordningen for fiskebåtprosjekt, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen i sitt saksframlegg til formannskapet. Der foreslår hun å endre fordelingen av tilbakebetalte renter og avdrag på stønadslån fiskebåt.

LES OGSÅ: – Må tilføre mer penger til stønadslånordningen

Kommunestyret vedtok i 2013 at bare 55 prosent av det som blir tilbakebetalt skal tilbakeføres til stønadslånordningen for fiskebåter. De resterende tilføres stønadslån landbruk (30 prosent) og næringslån-ordningen (15 prosent). Kommunestyret vedtok også at denne fordelingen skulle vurderes på nytt innen 2014.

I saksframlegget skriver rådmannen også at kommunen i 2010, 2011 og 2012 brukte 5,4 millioner kroner som ble tilbakebetalt til nedbetaling av deler av kommunens underskudd.

Øker til 80 prosent

– Spørsmålet er om alle tilbakebetalte midler på stønadslån fiskebåt skal tilbakeføres stønadslån fiskebåt, eller om en prosentandel fortsatt skal tilføres de andre låneordningene. Rådmannen anbefaler at prosentandelen som skal tilbakeføres stønadslån fiskebåt økes fra 55 prosent til 80 prosent, og at 20 prosent tilføres stønadslån landbruk, skriver rådmannen i sin innstilling til formannskapet. De behandler saken førstkommende mandag.