STENGT FRA LØRDAG: Utestedet Baren Første på Sortland.

19. januar i år sendte Baren Første en søknad om forlengelse av skjenkebevillingen til Sortland kommune. Tre dager etter sendte kommunen et brev tilbake, der kommunen bekrefter å ha mottatt søknaden om ny skjenkebevilling.

«Saksbehandlingen skal om kort tid påbegynnes og eventuell tilleggsinformasjon vil bli innhentet underveis», het det i brevet.

Videre loves det i brevet at et endelig vedtak vil bli gjort i saken i juni.

«Dette betyr at endelig vedtak om fornyet bevilling vil gjøres i formannskapsmøte i juni 2016, etter at kommunestyret har vedtatt nytt reglement», heter det i brevet fra 22. januar.

Les også: – Det har ikke vært hyggelig i det hele tatt

– Blir skadelidende

Det reagerer Mohammed-Ali og hans advokat Ola Øraker på. Tirsdag hadde de et møte for å drøfte videre saksgang etter at Baren Første står uten bevilling fra lørdag av.

– Selv å få vedtaket i juni, som kommunen lovet, ville vært litt sent. Når det kommer først i slutten av september, rett før bevillingen går ut, blir det en håpløs situasjon, sier advokaten.

Han har allerede sendt inn en klage på vedtaket til kommunen.

– Vi sendte klagen på fredag, selv om vi ikke fikk vedtaket før tirsdag denne uka. Vi fikk høre på telefon at vedtaket var det samme som innstillingen, og den hadde vi allerede fått.

Han mener kommunen burde gitt en midlertidig bevilling mens saken pågikk, siden vedtaket ble gjort så sent.

– Vi har ikke hatt tid til å innrette oss på grunn av at kommunen har vært så treg, og da burde formannskapet komme sammen og gi et par måneder utvidet bevilling mens saken pågikk, slik at man ikke blir skadelidende, sier advokaten, som mener det også er gjort feil i selve saksbehandlingen.

– Vi mener som utgangspunkt at Baren Første skulle hatt skjenkebevilling videre, og at det er begått en urett. Det er mye å sette fingeren på når det gjelder saksbehandlingen her.

Dømt for vold

Vedtaket fra formannskapsmøtet var altså enstemmig og i tråd med rådmannens innstilling. Saken ble behandlet bak lukkede dører torsdag for to uker siden, og kun vedtaket og en liten del av begrunnelsen ble gjort offentlig i etterkant.

Ifølge begrunnelsen i vedtaket vurderes Rabin Tawfeeq Mohammed-Ali til «ikke å være egnet til å inneha bevilling».

Etter det VOL kjenner til, skal bakgrunnen for at Mohammed-Ali betegnes som uegnet, være basert på to dommer mot ham.

Den ene er en voldsdom fra april i år. I september i fjor skal Mohammed-Ali ha utøvd vold mot en ansatt ved MIX Skibsgården, som han også eier.

Episoden skal ha skjedd på Baren Første etter at Mohammed-Ali mistenkte at to av hans ansatte hadde gjort et underslag. Denne dommen er påanket.

Den andre dommen kom i november, der Mohammed-Ali ble dømt for å ha brukt ulovlig arbeidskraft ved samme kiosk høsten 2013.

Savner begrunnelse

– Hvorfor har kommunen og politikerne gjort en urett her, når han har to alvorlige dommer mot seg?

– Vi mener det i denne saken er begått både en saksbehandlingsfeil og en lovanvendelsesfeil. I saksbehandlingen er det lovpålagt at hvis politiet kommer med en negativ uttalelse, som de gjorde i denne saken, skal den begrunnes, sier advokat Øraker og legger til:

– I denne saken er det gitt en uttalelse basert på tiltalene fra voldsepisoden og dommen om asylsøkeren som gjorde arbeid på MIX-kiosken. Ut fra det anbefalte politiet at vandelskravet ikke ble ansett som oppfylt, men det er ikke begrunnet hvorfor han ikke kan inneha skjenkebevilling. Da mener vi det er gjort en feil her. I tillegg er det lovbestemt at en skal hente inn en uttalelse fra sosialtjenesten i kommunen, og det ligger heller ikke vedlagt i saken, sier advokaten.

– Skiftet forklaring

Dommen fra voldsepisoden er altså anket og blir tatt til behandling av lagmannsretten i Tromsø. Saken er berammet til 1. desember.

– Rabin ble dømt etter at fornærmede og et vitne ble trodd av retten. Rabin og et annet vitne ble ikke trodd, sier advokaten.

Etter at dommen kom i media, skal den ene av de to ha ringt til Mohammed-Alis daværende advokat.

– Han beklaget da at det hadde blitt en feil i forklaringen, og at det egentlig ikke var sånn det var. Både fornærmede og det ene vitnet som retten trodde på, har av samvittighetsmessige grunner sagt at de vil endre forklaringene sine. Det er begått urett, med andre ord. Saken har trolig vært hovedbakgrunn for at politiet har gitt en negativ uttalelse. Jeg må i hvert fall anta det, siden uttalelsen fra politiet ikke er grunngitt, sier advokat Øraker.

– Ord mot ord

Advokaten understreker også at bareieren erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe i tingretten.

– Det var ord mot ord i retten. Rabin har stått på at det ikke var sant det som ble sagt i retten, og saken er anket, men nå han mister alkoholbevillingen og må stenge lokalene etter 30. september som følge av dette. De ansatte må permitteres, og hele virksomheten legges i grus.

Han mener videre at dommen om ulovlig arbeidskraft ikke burde ha gått utover skjenkebevillingen.

– Vi mener det er en lovanvendelsesfeil, og at dommen ikke er til hinder for å få skjenkebevilling.

Tror baren blir stengt lenge

Om man mister skjenkebevillingen, kan man gå til tingretten og få en midlertidig bevilling, ifølge advokat Øraker.

Men når den løper ut, som i dette tilfellet, kan verken en domstol eller fylkeskommunen gi en utvidet skjenkebevilling.

– Det er det kun kommunen som kan gjøre, så der er vi sjakkmatt. Neste formannskapsmøte er 20. oktober. Vi mener vedtaket som er fattet, ikke er lovlig og må oppheves. Også må det innhentes nye uttalelser, så dette kan ta lang tid, sier advokaten.

Avventer

De to vil nå avvente at klagen vil bli behandlet av Sortland kommune før de ser hva de skal gjøre videre i saken, også når det gjelder det økonomiske.

VOL har vært i kontakt med flere i Sortland kommune, som henviser til rådmann Randi Gregersen for en uttalelse i saken. VOL sendte en e-post til rådmannen onsdag ettermiddag og forsøkt å nå henne på telefon gjennom torsdagen.

I en sms sier hun torsdag ettermiddag at hun ikke har hatt tid til å se på saken, før etter et møte med Fylkesmannen i Bodø.

Advokat Øraker mener at uansett hva kommunen foretar seg, kan det ta måneder, med store tap, før Baren Første er åpen igjen.

– Det er en grusom situasjon. Nå begynner tiden før jul, en periode med stor omsetning, også blir Rabin helt parkert, og de ansatte mister jobbene sine. Vi mener det ikke er grunnlag for å nekte bevilling her, gjentar Øraker.