Med 2593 medlemmer er Sjåfør Vesterålen en gruppe som sikrer flere beboere i Vesterålen en rimelig tur som et alternativ til Taxi.  Slike sider er vanlig over hele landet. For taxinæringen kan slike tilbud bety kroken på døra.

Tilbudet ses på som piratvirksomhet, noe som er ulovlig. Paradoksalt nok finnes flere sentrale politikere som medlemmer av gruppa.

Atle Hagtun i Norges Taxiforbund er kritisk til ordningen.

– Det er piratkjøring satt i system. For mange er det kjøring mot betaling i et veldig stort omfang. En ting er kompiskjøring hvor man får dekt utgiftene en selv har. Det er lovlig. En annen sak er når medlemmer av disse gruppene driver og bruker denne kjøringen som en ekstrainntekt. Da er vi kommet over til at det truer eksistensen til drosjenæringa, sier han.

Kan føre til nedleggelse

Hagtun sier ha i ytterste konsekvens kan slik kjøring føre til at drosjetilbudet i Vesterålen på sikt kan forsvinne.

– Vi har enkelte plasser i Norge hvor man har søkt om fritak fra plikten å kjøre drosje, det vil si at tilbudet forsvinner, sier han.

Persontransport mot vederlag er i Norge løyvepliktig. Hagtun mener grensene fra kompiskjøring til piratkjøring er vanskelig å se i dagens lovverk.

– Det ligger et lovendringsforslag på bordet på Stortinget nå. Der blir reglene skjerpet inn. Her understrekes det hva samkjøring og kompiskjøring er. I det nye lovverket må de som blir stoppet blant annet vise til at de skal ti samme sted og at betalingen som gis for kjøringen ikke overstiger utgiftene.

Her er de nye bøtesatsene Alle satsene er minimumssatser, og i de groveste tilfellene kan det også vanke fengselsstraff. Dette er utdrag fra foreleggsdirektivet. Vil ha kontroller

Hagtun sier at politiet ikke gjør nok med problemet.

– Politiet sier det er vanskelig å bevise, men vi er ikke ute etter straffesaker. Vi vil heller at det jobbes forebyggende. Kan de ikke ringe rundt til de som tilbyr kjøring? De står åpent frem med telefonnummer. En oppringning fra politiet tror jeg hadde fått folk til å tenke seg om, sier Hagtun.

Pirattaxi på Sortland Ordensmakten er klar over problemet. – Et samfunnsproblem

– Men ærlig talt, hva er problemet? Er denne kjøringen så farlig for drosjenæringen?

– Det er det. I tillegg til det at det er et problem for at det stjeler kunder fra taxinæringa og er ulovlig kjøring, så er kjøringa også et samfunnsproblem. De som har løyve har forsikringer og mange pålegg de må følge. Jobben de gjør undergraves av folk som ikke må betale skatt og jobber svart. Det er et samfunnsproblem, sier Hagtun og fortsetter.

– Drosjenæringa er til for å gi et tilbud og er pålagt mange oppgaver. Det er ikke lønnsom å så på Melbu klokka tre på natta i helgene og vente på turer, men det er en del av den plikten de i næringa må utføre.

– Men, det er jo så dyrt å ta drosje, vil kanskje enkelte si?

– Mange vil nok si det. Prisene i Nordland er regulert av myndighetene og baserer seg på kostnadene. Det er ikke noen som blir rike av å jobbe med å kjøre drosje, men de som jobber med det i det daglige har rett til ei anstendig lønn.

– Stopp piratselskapet Uber Selv når de vet at virksomheten er ulovlig, krever NHO at lovbryteren skal få fortsette sin virksomhet til saken er avklart. Moral

Hagtun oppfordrer nå folk til å finne frem det moralske kompasset.

– Jeg vil be folk tenke seg om. De som bruker svarte tjenester gjør det med den viten at dette kan påvirke den velferden vi har i Norge på sikt. Tenk også gjerne over hvordan det skulle gått med mange av de oppgavene taxinæringa står for om taxi-firmaene i Vesterålen forsvant for godt. Det er i dag en virkelighet som ikke er fjern om utviklingen fortsetter.