Skyting av seismikk er en av hjørnestenene i norsk olje- og gassindustri. I marin seismikk slepes en eller flere lange kabler, såkalte streamere, bak båten, samt luftkanoner, såkalte «gun arrays». Rundt regnet hvert 10 sekund vil det bli sluppet ut luft under høyt trykk, et såkalt skudd, som danner en sjokkbølge som forplanter seg gjennom vannet og ned i havbunnen. Ekkoet av denne sjokkbølgen blir tatt opp ved hjelp av streamerne. Med avansert signalbehandling om bord og senere databehandling på land får man detaljerte kart over havbunnens geologi.

– Vi trenger dette for å kunne fortsette aktiviteten og få tilgang til nye arealer, men seismikk er ikke, og kommer heller ikke til å bli, problemfritt, sier Hansen.

God historie?

Han understreker at næringen ønsker at det skal være plass for flere interesser.

– Vi mener det er mulig å komme fram til løsninger som gir rom for alle parter, og jeg tror at vi må fortsette det arbeidet fra begge sider. Vi har gjennom de seneste 50 årene en god historie med sameksistens og samarbeid, sier han.

Men er det kun en god historie? I likhet med kystfiskeren Bjørnar Nicolaisen, beskrev også Kjell Ingebrigtsen, leder for Fiskarlaget, samarbeidet med oljebransjen som langt fra rosenrødt, og understreket at det som bød på flest problemer for fiskerne, var nettopp skyting av seismikk.

– Det vet vi har en skremselseffekt på fisken. Det byr på store utfordringer for oss, sa han til iTromsø i desember i fjor.

– Alle kan ikke få det som de vil

Og seismikk blir det, dersom det skal bores. Det skytes i løpet av konsekvensutredninger, under selve oljejakten, og et par ganger i året mens det bores.

– Du sier dere har en god historie med sameksistens og samarbeid, mens fiskerne hevder de i 50 år har blitt overkjørt. Hva tenker du om det?

– Man kan ikke unngå at noen bli skadelidende, men vi har – sammen med fiskeriorganisasjonene – blitt enige om erstatningsordninger; at fiskerne kompenseres for tap knyttet til vår virksomhet. I det store bildet er nok vår opplevelse noe mer positiv enn fiskernes, dog er det slik at skal vi eksistere sammen, kan ikke all få det som de vil til enhver tid, svarer Hansen.

Forbedring av teknologien

Han viser også til at oljebransjen tidligere har inngått avtaler med fiskerne om når det skal skytes, nettopp for å unngå konflikt med sesongfisket

I starten av april, arrangerte Norsk olje og gass konferansen «Fisk og seismikk» i Tromsø. Konferansen arrangeres årlig, og er en arena for dialog mellom fiskernes organisasjoner og oljebransjen.

– Der ble det vist ny teknologi som gjør at skytingen kan utføres mer smidig enn tidligere. Det er viktig å huske på at det skjer mye på teknologisiden også når det gjelder seismikk, sier Hansen.