Uttalelsen er underskrevet alle partier unntatt Senterpartiet. Uttalelsen gikk i dag gjennom i fylkestinget.

Beate Bø Nilsen (H) sier følgende til VOL.

– Denne uttalelsen som jeg har jobbet frem angående å styrke Andøya Space Center og Andøya Test Center, har jeg fått alle partier i fylkestinget med på å skrive under på utenom Senterpartiet. Den ble likevell enstemmig vedtatt av fylkestinget i dag.

I uttalelsen, som du kan lese i sin helhet her, heter det:

– I forbindelse med stortingets behandling av ny langtidsplan for Forsvaret (LTP), ble det vedtatt at det skal utredes etablering av nasjonalt kompetansesenter for droner og ubemannede farkoster på Andøya. ASC-gruppen satser allerede i denne retningen og har startet arbeidet med et nasjonalt kompetansesenter, skriver fylkestinget i en uttalelse. Uttalelsen er signert Beate Bø Nilsen (H), Dagfinn Olsen (Frp), Bjørnar Skjæran (Ap), Ingeborg Steinholt (rødt), Arve Knutsen (Krf) og May Valle (V). SV er ikke nevnt som underskriver, men ifølge en uttalelse fra Bø Nilsen, har de gjort det.

– Evenes som MPA base er et feilgrep - Listen over fagmilitære bekymringer over Evenes som MPA base er dessverre lang, skriver artikkelforfatteren i dette leserinnlegget. Krav

De skriver videre at Andøya Test Center (ATC), som er et datterselskap av Andøya Space Center, har bygget opp betydelig infrastruktur på og rundt Andøya.

– I kombinasjon med store og velegnede områder fremstår ATC som et av de beste testmiljøene i Europa for test & trening av missiler, droner og fly.

På bakgrunn av dette ber fylkestinget i Nordland om at de enstemmige merknader i forbindeøse med stortingsbehandlingen følges snarest opp, der komiteen ba om at:

  • Regjeringen må vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov. Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya.

  • Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten.

  • Regjeringen må bidra til å legge til rette for en fremtidsrettet videreføring av virksomheten ved Andøya Test Center (ATC).

Forlangte tallgaranti fra Erna Liv Signe Navarsete (Sp) satte fokus på Langtidsplanen for Forsvaret i Stortingets spørretime idag, og ba statsminister Erna Solberg (H) garantere at kostnadskalkylene for både nedlegging av Andøya og oppbygging av Evenes er korrekte. – Må legge til rette for utvikling

Uttalelsen avsluttes med:

– Fylkestinget i Nordland mener at det er storsamfunnets oppgave å videreføre flyplassen på Andenes slik at forholdene fortsatt vil ligge til rette for videre utvikling av tjenester og arbeidsplasser ved Andøya Space Center/Andøya Test Center. Det må videre tas et helhetlig statlig ansvar for videreføring av flyplassen, og en oppstykking av eiendom og infrastruktur må unngås.