Vegene i Myre sentrum har i dag fartsgrenser på 30 eller 50 kilometer.

Etter at det ble anlagt fartsdumper i Storgata, er det registrert større trafikk og høyere hastighet i sidegatene.

Flere interessegrupper i lokalmiljøet har derfor foreslått at fastgrensen på alle kommunale veger settes til 30 kilometer.

Det er også foreslått å sette opp fareskilt ved Strengelvåg skole/barnehage og ved Tangsprellen barnehage.

Lavere hastighet vil ha positiv betydning både med hensyn til trafikksikkerhet, støy og forurensning, heter det i innstillingen. Politiet er positive til det foreslåtte tiltaket.