Et samarbeid mellom kommunen og Enova har resultert i rapporten, som beskriver avvik fra normal energiforbruk og kostnader forbundet med å energieffektivisere kommunal bygg og anlegg.

I konklusjonen heter det at rapporten anslår et forsiktig sparepotensiale opp mot 32 prosent eller mer frem mot 2020.

Det anslås et forventet investeringsoptimal energireduksjon på 20-30 prosent, som kan forsvares økonomisk ved gjennomføring av forskjellige typer aktive og passive tiltak frem mot 2020.

Les også: Initiativ fra bassenget varmer nyskolen

Det må i tiden fremover avsettes tilstrekkelige investeringsmidler. Størst innsparingspotensiale er å finne på Myreheimen, Helsesenteret og Alsvåg skole.

Disse byggene kan alene redusere kommunens samlede energiforbruk med 17 prosent, dersom anbefalte tiltak gjennomføres.