Det siste året har ei arbeidsgruppe jobbet med å finne en løsning for hvordan man best kan drifte Kunstnerhuset videre. Det har gjennom flere år vært en politisk debatt i kommunen om hvorvidt huset skal beholdes i kommunalt eie.

Les også: Kunstnerhusets venner: – Folk må skjønne at dette toget går nå

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa, som har bestått av politikerne Kamilla Fossem (R), Ann Rita Mårstad (H), styreleder i Kunsterhuset, Ida Walenius, bruker Elin Rindahl Steiro og daglig leder Mona Dahl, fikk mandat å utrede og fremme forslag til mulige alternativer for:

  • Gjennomføring og finansiering av renovering av Kunstnerhuset

  • Framtidig eierskap til Kunstnerhuset

  • Framtidig drift av Kunstnerhuset

Les også: Vil utrede Kunstnerhusets framtid

– Arbeidsgruppa hadde frist til desember. Gruppa så tidlig at det var alt for kort tid for det mandatet som var gitt. Det ble derfor gitt utsettelse til juni. Med bakgrunn i det er det fremmet en sak til styret i Kulturfabrikken, som skal videre til kommunestyret 15. juni, orienterte Mona Dahl styret om.

Gruppa startet arbeidet i høst, og hadde selv en del ideer til hvordan de skulle løse mandatet.

– Men vi så at uten engasjement blant folk, var det vanskelig å finne ei løsning. Etter å ha gjennomført to åpne møter, med stort engasjement, ble det dannet ei venneforening, sa Dahl i møtet.

Positiv til drifta

– I samarbeid med arbeidsgruppa må venneforeninga sies å ha gjort en kjempeinnsats. De har satt opp budsjett, kommet med forslag, laget tiltaksplan og kommet med sine innspill til framtidig eierskap, sa Dahl.

Etter å ha fått hjelp av en ingeniør til å gå gjennom bygget, har kostnadsoverslaget for å få renovert bygget blitt redusert fra tidligere anslåtte 5,6 millioner kroner, til 4 millioner kroner. I tillegg kommer en dugnadsinnsats, som er kostnadsberegnet til 1,1 million kroner.

Tirsdag sa styret ja til at Kulturfabrikken kan drifte Kunstnerhuset, med forbehold om vedtaket i kommunestyret i juni. De stiller også forutsetninger om årlig støtte til drift og at bygningen renoveres.

Kulturhistorisk ansvar

Direktør i Kulturfabrikken, Tone Toften, trakk frem det kulturhistoriske ansvaret som Kulturfabrikken har.

– Kunstnerhuset er det siste bygget som er i offentlig eie, sa hun.

Styremedlem Johnny Karlsen, som også representerer Høyre i kommunestyret, stilte spørsmål ved hvor rapporten til arbeidsgruppa er.

– Venneforeninga sitt arbeid er som nevnt bra, men hvor ligger arbeidsgruppa sin rapport? spurte han.

Mona Dahl, som sitter i arbeidsgruppa, påpekte at det er selve saksfremlegget som er utarbeidet av arbeidsgruppa.

Les også: – Det var så mye mer menneskelig den gangen (saken er for VOLs abonnenter)

Les også: Se Oddveigs gjensyn med sykestua (saken er for VOLs abonnenter)

Ingen garanti

Karlsen ville videre at styret ikke skulle stille garanti, som opprinnelig fremkom i innstillinga til styret.

– Jeg vil ikke at vi som styre stiller garanti. Det må i så fall bli Kulturfabrikken KF som stiller garanti, men jeg tror samtidig ikke at et KF har lov etter kommuneloven til å stille garanti overfor et AS, sa han.

Innstillingas punkt tre ble derfor endret fra at styret stiller garanti for kostnader ved utleie av hybel med inntil 35 000 kroner årlig, til at Kulturfabrikken ønsker å leie hybel.

Inntektene av utleie forutsettes å tilfalle Kulturfabrikken KF. Styret anbefaler videre at området med Kunstnerhuset behandles som et stedsutviklingsprosjekt.

– Vil styrke hverandre

Eva Charlotte Nilsen og Wenche Vik, som begge har vært primus motorer i venneforeninga, var til stede i møtet.

– Gjennom å se på Kunstnerhuset som supplement til drifta av kulturhuset mener vi at de vil styrke hverandre. Samtidig fanger Kunstnerhuset opp et behov som ikke fylles av Kulturfabrikken. Vi tror at det kan bli et spennende tilskudd, ikke bare til lag, foreninger og kunstnere, men til Sortlands befolkning, bruke av det offentlige rommet som er knyttet til gamle Sortland, sa Vik i møtet.