Formannskapet i Sortland hadde torsdag oppe kvartal 13, området mellom torget og Paviljongparken i Sortland sentrum, til diskusjon og behandling.

Bakgrunnen for at saken kommer opp er en makebytteavtale mellom kommunen og utbygger Karl Behrens, som er i ferd med å løpe ut. Før politikerne tok stilling til en forlengelse av avtalen, som Behrens er avhengig av for å kunne fortsette sitt prosjekt i kvartalet, ville de drøfte andre utviklingsmuligheter.

Klar tale fra rådmannen

Rådmannen hadde i forkant at torsdagens møte blitt bedt om å vurdere Karl Behrens omstridte blokk i kvartal 13, opp mot skissene av "Gammelbyen", som Sverre Bjørstad Graff har foreslått som et alternativ til Behrens prosjekt. Graff har fått oppmerksomhet for sitt forslag både i sosiale og lokale medier, men vurderingen fra rådmannen var i forkant av møtet krystallklar:

– Juridisk må vi forholde oss til at det er en grunneier som har utviklet et prosjekt hvor kommunen har sagt ja, godkjent utbyggingen og gjort alle avtaler. Slikt sett ville det vært problematisk nå å stoppe opp og gå for det skisserte prosjektet fra Bjørstad Graff, har rådmann Rolf M. Lossius tidligere sagt VOL.

Byaksen

Med kvartalet hører historien om byaksen til. Det er en historie som skriver seg mange år tilbake, og handler om politikernes ønsket om en åpen akse fra Sortland hotell, gjennom Paviljongparken og kvartal 13, og ned til torget og sjøen. For å få dette til ble det blant annet gjort overdragelser og makebytteavtaler av eiendommer med utbygger Karl Behrens i kvartal 13, som skulle sikre kommunen arealet som skal inngå i byaksen. I bytte fikk Behrens den nordlige delen av kvartalet.

Denne avtalen er i ferd med å gå ut, og før man i torsdagens formannskapsmøte tok stilling til en forlengelse av denne, drøftet man Graffs forslag til alternativ utvikling i kvartalet.

– Jeg har tenkt mye på denne saken, og lett etter en løsning. Det er ikke enkelt å konkludere, sa ordfører Grete Ellingsen (H).

- Får for store konsekvenser

Ellingsen la ikke skjul på sin begeistring for Graffs forslag, men at det er vanskelig å gå bort fra en vedtatt reguleringsplan og en utbygger som forventer at kommunen står ved det som er vedtatt.

– Når vi har sagt A, B og C - må vi stå for det. Det er positivt at noen har et brennende engasjement for byen vår, men dette vil vanskelig la seg gjøre nå, sa Ellingsen.

Posisjonen mener de økonomiske konsekvensene av å gå bort fra gjeldene avtaler, vil bli svært store for kommunen.

– Om kommunen skulle ombestemme seg på dette tidspunktet, vil det kunne medføre både erstatningssøksmål og andre juridiske tvister. Dette kan føre med seg store økonomiske konsekvenser for Sortland kommune, sa Ellingsen.

Uklar opposisjon

Hva opposisjonen mente om saken, var ikke alltid lett å tyde. De varlset i utgangspunket at de ønsket å stemme mot forlengelsen av avtalen med Behrens.

– Graffs forslag åpner for nye og gode løsninger, derfor hadde det vært ønskelig med en annen løsning når vi nå fikk en mulighet. Vi innser imidlertid at det ikke lar seg gjennomføre på grunn av eiers føringer og foreliggende planløsning, ble til slutt en felles uttalelse fra Ap og Sp etter en pause i drøftingssaken.

Da det ble stemt over makebytteavalen, gikk et enstemmig formannskap inn for å følge rådmannens innstilling. Dermed forlenges avtalen mellom kommunen og Behrens, og Graffs ideer forkastes uten støtte fra politikerne.