Mats Lund (23) takkertankekart-metoden for at det nå er blitt artig å studere. Tidligere var skolenet slit, og han har heller ikke fullført noen utdannelse. Etter at han deltokpå Magnus Ingebrigtsen sitt Moderne Studieteknikkurs på Andenes i februar, harhan ikke lenger problemer.

– Jeg er fetteren til Magnus,og jeg har alltid beundret det han har gjort, men jeg har aldri riktig forståttat det kunne hjelpe en skoletaper som meg. Jeg strøk blant annet syv ganger påteorien før jeg fikk bilsertifikat. Da jeg gikk i syvende klasse, hadde lærernegitt meg opp, slik at de ga meg 4. klassepensum for at jeg skulle få til noe,sier han.

Han forteller at han har slitt seggjennom både ungdomsskole og videregående. Nå går han yrkessjåførlinja påMelbu, og etter at han fikk opplæring i tankekart, så er alt blitt en lek.

Sinnsykt lærerikt

– Tankekartene kan brukesoveralt. Det er sinnsykt lærerikt. Når du får ei ny bok så går du gjennominnholdet. Du skriver hva det første kapittelet heter, og tar for deg handlingeni underoverskrifter. Da først kan du begynne å lære, sier han.

Han lærte også hvordan man kansamarbeide med andre. Ved å ta for seg hvert sitt kapittel i ei bok, ogderetter dele det de har lært. Da kan du redusere arbeidsmengden til hverenkelt elev med 80 prosent.

– Det er artig å lage tankekart iulike farger. Jeg tenker med gru på hvordan det var tidligere, da jeg satt ognoterte med gråblyanten og pennen. Tankekartsystemet er så mye mer lærerikt.Jeg prater med meg selv når jeg lærer, og stiller meg spørsmål, sier han.

– Jeg har også lært å tenke ibilder når jeg leser. Det er så mye lettere å tenke ut fra det bildet når duskal lære ting videre, sier han.

Sertifikatproblemer

– Jeg har hatt store problemermed å ta sertifikat. Jeg strøk syv ganger, før jeg klarte bilsertifikat. Dettok meg fire år. Jeg strøk også på lastebilsertifikatet, og fikk storeproblemer med å henge med. Jeg hadde nesten gitt opp, men klarte det faktisk påførste forsøk etter at jeg gikk Moderne Studieteknikk-kurs, sier han.

– Jeg føler meg som en ny gutt,og jeg vil oppfordre alle som skal begynne på skolen til å gå et slikt kurs.For meg er forandringen helt urealistisk. Det er uvirkelig at det gikk så lett.I en læringskurve fra en til ti, så har jeg utviklet meg fra en toer til entier. Jeg føler meg som et prakteksemplar på at det er håp for alle. Når manleser på vanlig måte husker man omtrent bare 10 prosent av det du gjør. Her fårdu med deg så å si alt, sier han.

– Dette er noe alle har brukfor, både barn og voksne. I stedet for ti post-it-lapper, så kan du lage deg entegning, og lære en bok utenat, sier han.

– Du kan halvere studietiden.Det du brukte et år på før, kan du nå bruke et halvt år på, avslutterhan.