Sortland kommune har inngått avtale med de tre apotekene i kommunen. Målet er å øke tempoet og tilgjengelighet i vaksineringen. Det går fram av en pressemelding fra kommunen.

Nylig har Helse- og omsorgsdepartementet bedt kommunene om å samarbeide med apotekene for å få fart på vaksineringen. Det er inngått avtale med både Apotek 1 og Boots på Sortland.

Apotekerne er fornøyd med at de kan brukes som vaksineressurs for å bekjempe pandemien.

– Vi er veldig glade for at apotekene kan brukes som vaksineressurs for å bekjempe denne pandemien, og at vår rolle som lavterskel helsetilbyder blir enda mer synlig for folk flest, sier apotekerne Ann Lisbeth Torbergsen ved Boots Apotek, Silje Djuve ved Apotek 1 Sortland, og Viktoria Rasmussen ved Apotek 1 Blåbyen.

Ifølge pressemeldingen antar man at samarbeidet med apotekene vil bidra til å øke tempoet i vaksineringen.

Apotekene vil tilby koronavaksinering for alle over 12 år fra mandag 31. januar.

Sortland Kommune peker på mange gode grunner til å bruke apotekene til vaksinering, blant annet større tilgjengelighet og lengre åpningstider.