Andel av Kvalsaukan 15 (Gnr 31, bnr 28) er overdradd fra Tonje Stranda Bornøy til Tommy Hansen (01.03.2017)

Gnr 1, bnr 141 er solgt for kr 470.000 fra Sortland kommune til Lira-bygg as (02.03.2017)

Gnr 15, bnr 2117 er overdradd fra Rolf Steiro til Inger Merete Steiro Heibø (02.03.2017)

Gnr 15, bnr 2291 er overdradd fra Rolf Steiro til Inger Merete Steiro Heibø (02.03.2017)

Vesterveien 12 C (Gnr 15, bnr 1732, seksjon 3) er solgt for kr 1.540.000 fra Thor Brønlund til Cathrine Makra Olsen og Endre Stenkløv (03.03.2017)

Gnr 16, bnr 176 er overdradd for kr 320.000 fra Bjørn Henri Bygd til Iparsell as (03.03.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 16, bnr 177

Gnr 17, bnr 54 er solgt for kr 2.000 fra Bjørn Bygdnes til Bente Bygdnes (06.03.2017)

Sørmoveien 6 D (Gnr 15, bnr 1010) er solgt for kr 3.000.000 fra Trine Johnsen og Jan Marvin Næss til Sarah Jane Seljeseth og Trond Seljeseth (07.03.2017)

Andel av Nedre Ånstad vei 17 (Gnr 17, bnr 28) er overdradd fra Sonja Amalie Stoltz til Irene Barbara Stoltz, Bjarne Fredrik Stoltz, Geir Iversen, Brit Sissel Stoltz, Eirik Stoltz, Asle Guttorm Stoltz, Gunhild Stoltz, Villy Stoltz og Janne Stoltz Vollen (08.03.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 17, bnr 29

Andel av Nedre Ånstad vei 17 (Gnr 17, bnr 28) er overdradd fra Bjarne Fredrik Stoltz, Geir Iversen, Brit Sissel Stoltz, Eirik Stoltz, Asle Guttorm Stoltz, Gunhild Stoltz, Villy Stoltz og Janne Stoltz Vollen til Irene Barbara Stoltz (08.03.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 17, bnr 29

Røsslyngveien 10 (Gnr 15, bnr 1135) er solgt for kr 1.850.000 fra Randi Regine Marie Fredheim til Gøran Stenkløv (08.03.2017)

Majabergveien 2 (Gnr 1, bnr 286) er solgt for kr 4.020.000 fra Randi Oline Holm til Magnus Helgi Adalsteinsson og Cathrine Louise Hansen (15.03.2017)

Eidsfjordveien 111 (Gnr 40, bnr 21) er overdradd fra Jan Svein Djupnes til Mari Jeanett Dahlseng, Julian Djupnes og Tanja Kristin Djupnes (15.03.2017)

Overdragelsen omfatter også Eidsfjordveien 132 (Gnr 40, bnr 188)

Eidsfjordveien 111 (Gnr 40, bnr 21) er solgt for kr 1.300.000 fra Mari Jeanett Dahlseng, Julian Djupnes og Tanja Kristin Djupnes til Kyrre Arvid Carlsen og Mari Hilde Carlsen (15.03.2017)

Salget omfatter også Eidsfjordveien 132 (Gnr 40, bnr 188)

Ålgårdsveien 7 (Gnr 1, bnr 352) er solgt for kr 310.000 fra Sortland kommune til Lira-bygg as (15.03.2017)

Andel av Hognfjordveien 112 (Gnr 30, bnr 83) er overdradd for kr 990.000 til Rune Hansen og May-Heidi Knutsen (15.03.2017)

Gnr 40, bnr 28 er overdradd fra Arenla Dmello Pettersen og Bengt Joar Dmello Pettersen til Trond-Arnold Grøsnes Pettersen (16.03.2017)

Bakkelia 78 (Gnr 15, bnr 2126) er solgt for kr 4.158.384 fra Nordteam Eiendom as til Håkon Falch Jakobsen og Veslemøy Sandvik (20.03.2017)

Andel av Grønnslettveien 6 (Gnr 15, bnr 1506) er overdradd fra Eli Fjelldal til Rolf Bjørnar Fjelldal (22.03.2017)

Kvalsaukan 23 (Gnr 31, bnr 15) er overdradd fra Berit Vivian Andersen og Kjell-Arne Finnesen til Karin Petra Andersen (22.03.2017)

Åsanveien 46 (Gnr 41, bnr 12) er solgt for kr 350.000 fra Harald Kristian Magne Schei til Wieslaw Witold Dudzinski (27.03.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 7 er overdradd fra Arvid Olav Indregaard til Bent Karstein Indregaard, Drude Karine Indregaard, Geir Arvid Indregaard, Knut Petter Indregaard og Terje Indregaard (28.03.2017)

Andel av Gnr 2, bnr 7 er solgt for kr 102.000 fra Bent Karstein Indregaard, Drude Karine Indregaard og Terje Indregaard til Geir Arvid Indregaard og Knut Petter Indregaard (28.03.2017)

Kilde: Statens kartverk