25-åringen startet i stillingen den 14. august og har et vikariat det neste året, knyttet til Nord Fiskarlags kontor i Tromsø, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Vesterålingen har juridisk utdannelse fra Tromsø. Han startet på jussen ved Universitetet i Tromsø i 2018 og fullførte mastergraden i mai 2023.

Han har allerede rukket å få jobberfaring, som trainee i Advokatfirmaet Wold på Sortland og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Oslo. Under studiene hadde Olve Hjelbakk også et praksisopphold ved tingretten i Trondheim.

Relevant jus

Olve Hjellbakk har kombinert sin juridiske utdannelse med tematikk fra fiskeri. Han skrev masteroppgave om krav om tidligere aktivitet i fiske eller fangst for selskapet etter deltakerlovens paragraf 6 annet ledd, og hvilke disposisjoner den aktive fisker kan foreta seg uten å støte opp mot eier og kontrollkravet.

Deltakerloven er nok kjent for de fleste som driver med fiskeri. Loven regulerer retten til å delta i fiske eller fangst, blant annet ved å stille krav om ulike tillatelser for å delta i fisket.

Olve Hjellbakk påpeker at loven er svært relevant i jobben som rådgiver innen ressurs og regulering fordi den har til formål å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget.

– Loven skal sikre økt lønnsomhet og gjennom verdiskaping trygge bosetning og arbeidsplasser i kystdistriktene, samt legge til rette for at høstingen av de marine ressursene skal komme kystbefolkningen til gode. På samme måte som deltakerlovens formål, er det vår jobb i Fiskarlaget å sikre disse verdiene for våre medlemmer, understreker han.

Setter laget

Daglig leder Hanne Fagertun i Nord Fiskarlag sier hun er godt fornøyd med å ha fått vesterålingen Hjellbakk på plass i Tromsø.

– Olve skal arbeide som rådgiver innen ressurs og regulering, og vi er straks i mål med å få alle nyansatte på plass, forteller Fagertun.

Nord Fiskarlag har nå en ansatt i Trondheim, tre ved kontoret i Bodø og i september vil Ida Sandvik slutte seg til Olve Hjellbakk i Tromsø.

– Da får vi bokstavelig talt laget på plass, sier Fagertun.

Apropos lagspill, så er lagarbeid ingen ny arena for Olve Hjellbakk. 26-åringen har erfaring fra angrepsrekka som fotballspiller både i løpet av studietiden og fra i hjemtraktene.

Han har ikke avklart om det kommer til å bli videre spill på banen for ham, men tar med seg ballspråket inn i arbeidshverdagen.

– Jeg gleder meg til å få erfaring fra lagspill i fiskerinæringen og ser frem til å være med på å få til godt pasningsspill for fiskerne både i Nord Fiskarlag og ellers i den jobben jeg nå tar fatt på, sier Olve Hjellbakk.