Det sier Marthe Hov Jacobsen, daglig leder i Egga Utvikling i en pressemelding. I sommer har de to Hadselværingene Benjamin André Pettersen og Aslak Mikalsen sommerjobb som prosjektmedarbeidere i Egga.

Med seg har de høyrelevant kompetanse for regionens kommuner og næringsliv:

Benjamin André Pettersen (22) utdanner seg til å bli sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Studiet gir Benjamin en bred profil med kompetanse innenfor blant annet økonomi, prosjektledelse og marin teknikk.

Han har et stort engasjement for marine næringer, miljø og bærekraft og hvordan man skal utvikle regionen til å bli et godt og attraktivt sted å bo, jobbe og leve i.

– Som sivilingeniørstudent med prosjektledelse, økonomi og teknologi som fagfelt hadde jeg veldig lyst til å skaffe meg erfaringer fra næringslivet, sier Pettersen ifølge pressemeldingen.

– Egga Utvikling er i så måte drømmeplassen for å få brukt teorien i praksis i samarbeid med et bredt spekter av næringer, bransjer og bedrifter. At man i tillegg får jobbe for, med og på heimplassen i denne nydelige regionen er bare helt fantastisk.

Aslak Mikalsen (23) har nylig fullført en bachelorgrad i antropologi fra NTNU, og har også studert det siste året ved University of California, Berkeley. Til høsten skal han begynne på master ved Entreprenørskolen på NTNU. I løpet av sin studietid har Aslak spilt en viktig rolle som innholdsprodusent for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Han var ansvarlig for å utvikle og gjennomføre markedsførings- og kommunikasjonsstrategier for å promotere universitetets programmer og tjenester.

Aslak har også vært involvert i produksjonen av en dokumentarfilm som hadde som mål å rekruttere flere menn til samfunnsvitenskapelige fag og høyere utdanning i Norge. Aslak er også en stolt mottaker av et stipend fra International House Berkeley, som anerkjenner hans innsats for å støtte organisasjonens oppdrag om å fremme interkulturell respekt, internasjonal forståelse og lederegenskaper for en mer rettferdig og fredelig verden.

– Som student søker jeg alltid etter utfordrende muligheter som gir med verdifull erfaring og utvikling, sier Mikalsen. Å jobbe hos Egga Utvikling gir meg nettopp denne sjansen til å utforske og realisere mine ambisjoner innenfor næringslivsutvikling. Jeg er inspirert av deres innovative tilnærming, dedikasjon til bærekraftig vekst, og deres engasjement for å bidra til utvikling av regionen.

Daglig leder Marthe Hov Jacobsen mener studenter i sommerjobb er gull verdt for næringslivet: – I tillegg til topp, fersk faglig kompetanse får vi nyttig innsikt i hva som er viktig for fremtidige arbeidstakere. Det gir oss klare retninger for videre rekruttering.

Benjamin og Aslak er allerede i gang, og er klare for å ta imot oppdrag i Egga.