Det ble klart da Statistisk sentralbyrå slapp nye befolkningstall torsdag.

På landsbasis er det innvandring fra Ukraina som står for en stor del av folkeveksten, og det er ingen grunn til å tro at det ikke er tilfelle i Vesterålen også.

Bø er kommunen med mest økning. De hadde ved utgangen av tredje kvartal i år 2.619 innbyggere, mot 2.546 på samme tid i fjor. Det tilsvarer ei økning på 2,9 prosent.

Nest best er Øksnes med 1,3 prosent økning, deretter Sortland (1 prosent) og Hadsel (0,5 prosent).

Verst ut kommer Andøy, som har fått fem flere innbyggere. Det tilsvarer 0,1 prosent.

Befolkning ved utgangen av kvartaletK3 2022K3 2023
Hadsel8 1798 220
2 5462 619
Øksnes4 4974 554
Sortland10 52910 639
Andøy4 5434 548

Lite vekst i kvartalet

Når det gjelder folkeveksten i tredje kvartal stiller ting seg litt annerledes.

Her er det kun Hadsel som har opplevd befolkningsvekst. Der har de blitt 27 nye personer.

Andøy og Sortland har blitt henholdsvis 36 og 28 færre folk, mens Bø har mistet èn innbygger.

Øksnes står på stedet hvil og hadde like mange innbyggere 31. september som 1. juli.

FolkevekstK3 2023
Hadsel27
-1
Øksnes0
Sortland-28
Andøy-36

Fødselsunderskudd

Når det gjelder fødselsoverskuddet er tallene heller ikke spesielt oppløftende.

Kun Sortland og Hadsel hadde fødselsoverskudd i tredje kvartal. Der var det henholdsvis åtte og tre flere innbyggere som ble født enn som døde.

I Øksnes og Bø hadde man et fødselsunderskudd på seks og ni personer, mens det var ti personer i Andøy.

FødselsoverskuddK3 2023
Hadsel3
-9
Øksnes-6
Sortland8
Andøy-10

Store forskjeller på nettoinnflytting

Når det gjelder nettoinnflyttinga, det vil si summen av innvandring og utvandring utenlands og innflytting og utflytting innenlands, er det store forskjeller mellom kommunene.

Hadsel har ei nettoinnflytting på 24 personer. Det har innvandret 45 personer fra utlandet i tredje kvartal, noe som bidrar til det.

Bø og Øksnes har ei nettoinnflyting på henholdsvis åtte og seks.

I Sortland (-36) og Andøy (-26) var nettoinnflyttinga negativ i tredje kvartal. For begge kommunene ser det ut til at det har sammenheng med mange utflyttere innenlands, men fra Sortland har det også emigrert 30 personer til utlandet.

Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandringK3 2023
Hadsel24
8
Øksnes6
Sortland-36
Andøy-26

Mer info om befolkningstall er tilgjengelig på SSBs nettsider.