Hvert år drar HI på tokt for å følge skreien inn til gyting i Lofoten og Vesterålen. Forskerne prøver å finne ut hvor mye skrei det er, med hjelp av ekkolodd, tråling og håvtrekk etter torskeegg.

– Vi har hatt god fremdrift og fått dekket områdene som planlagt, forteller toktleder Edvin Fuglebakk på HIs nettside.

– Som vanlig er det livlig i området med både fisk, fiskere og forskere. En og annen spekkhugger har også vist seg frem.

De foreløpige resultatene tyder ikke på store overraskelser. Også i år fant HI mest skrei på yttersida.