Øksnes har i dag ett hovedopptak for barnehager i midten mars, med oppstart i august. Det blir også gjort opptak fortløpende av de enkelte barnehagene gjennom året, dersom det er ledige plasser.

Kommunen ga i fjor barnehageplass til alle med lovfestet rett. I etterkant av hovedopptaket opplevde de imidlertid å få inn flere søknader uten at det var flere plasser å tilby. Folk som kom flyttende til kommunen etter opptaket i mars, opplevde å bli stående uten barnehageplass – og risikerte å måtte vente i ett år på å få sine små inn i en av barnehagene.

Utredet to opptak

I desembermøtet ba kommunestyret administrasjonen om å utrede en ordning med to årlige opptak til barnehagene, for å unngå slike situasjoner i framtida.

I stedet for to hovedopptak, anbefalte administrasjonen heller at kommunen oppretter nye plasser ved behov, men da med et krav om at det er nok barn til å fylle opp alle plasser ved økt bemanning. De foreslo også at det innføres en garanti om maksimal ventetid fra ønsket oppstartsdato på seks måneder.

Da formannskapet behandlet saken støttet samtlige representanter garantien på seks måneder – og endret en formulering om at kommunen kan opprette nye plasser ved behov, til at de vil opprette nye plasser.

Snudde

Alt dette gikk samtlige partier, bortsett fra Sp og Frp, bort fra i tirsdagens kommunestyremøtet.

Flertallet gikk inn for et forslag fra KrF om å gå tilbake på begge endringer fra formannskapet, men med anmodning til administrasjonen om å holde politikerne oppdatert på barnehagesituasjonen.

– Dette er et ikke innlegg jeg har lyst til å holde. Jeg skulle ønske vi hadde penger til å vedta den innstillingen som ligger. Vi har økonomiske utfordringer i 2018. Selv om vi har aldri så lyst til å gi barnehageplasser til alle som ønsker det når de ønsker det, må vi av og til se på hva som er lovpålagt. Det lovpålagte er at alle som er født innen utgangen av oktober har rett til barnehageplass om de søker innen fristen, sa KrFs Tore Christiansen før han la fram sitt forslag om å sløyfe barnehagegarantien.

Kritikk fra opposisjonen

For det fikk han kritikk fra Senterpartiets John Danielsen.

– Jeg registrerer med undring at KrF ikke vil gi en garanti på seks måneder, de som sier de er barne- og familiepartiet i kommunen. Det tviler jeg litt på nå. Jeg vil ivareta de som står på ventelistene, sa han og trakk fram nyfabrikken som bygges i havna og annet næringsliv som sørger for tilflyttere som kan ha barnehagebehov etter hovedopptaket.

– Vi er klar på at vi bygger vår økonomi på det som forvaltes av arbeidsplasser i kommunen. Da må vi også være med på utviklingen, og ikke bare næringslivet, sa Danielsen.

Senterpartiet og Frp støttet en garanti på seks måneder, og ble utfordret av de andre partiene på hvordan de hadde tenkt til å dekke kostnaden ved dette inn. Det hadde de ikke noe konkret svar på.

– Ønskelistene våre er lange, men det hjelper ikke å innføre garantier hvis vi ikke har penger. Så enkelt er det. Kommunestyret vil ikke gjøre noe med skolestrukturen, vi skal bygge vei til Vornes, bygge brannstasjon, ta tak i vann- og avløpssituasjonen – det går ikke opp. Når vi kommer til budsjettbehandling skal vi gjøre det vi kan for å finne penger til en garanti, sa KrFs Christiansen.

Kommunestyrets vedtak lyder slik:

Øksnes kommune fortsetter sin praksis med ett Hovedopptak til barnehage, og fortløpende opptak ved ledige plasser. Videre kan det i løpet av barnehageåret opprettes nye plasser ved behov dersom det er nok barn til å fylle opp alle plasser ved økt bemanning (3 små per ansatt og 6 store).