Fabrikken er en Vesterålsbedrift som blant annet arbeider for å bistå gründere i etablerings- og vekstfase, og det er nettopp det de håper å gjøre førstkommende onsdag.

- Vi har sett at det er stor interesse for slike tiltak blant nyetablerere i regionen og regner med at flere lokale gründere tar turen på onsdag. Vi arbeider stadig med å utforme tilrettelagte og gode tilbud for gründere og har flere planer for det kommende året. Blant disse er et nytt konsept vi har stor tro på at vil bidra positivt i miljøet fremover, sier Roy Pettersen, forretningsutvikler i Fabrikken Næringshage AS i en pressemelding

Uformelt og åpent

Gründertreffet kommer til å ha en uformell tone der alle interesserte er velkomne til å delta. Det legges opp til mingling og prat, samt presentasjoner fra noen av de nyetablerte bedriftene i regionen.

-Som gründer er det viktig å ha et godt nettverk rundt seg, dette er noe vi har stort fokus på i Næringshagen. Vi ønsker å bidra til møtearenaer hvor folk i samme situasjon kan møtes og utveksle erfaringer. Så klart vil vi også være tilstede for å bistå de enkelte i sine prosjekter, men vi ser at erfaringsutveksling blant nyetablerte i regionen, både på kryss og tvers av bransjer, bidrar til nye og kreative ideer og utviklinger i bedriftene, sier Nan Iren Erdal i Fabrikken Næringshage.

I pressemeldingen står det også å lese at Fabrikken Næringshage har flere spennende planer i emning for inneværende år, der noen smakebiter blir presentert under møtet onsdag.