Fartøyene skal bygges ved et norsk verft for å sikre nasjonal beredskap og sikker forsyning på det marine området. En stor del av av leveransene til det norske verftet kommer også fra norske underleverandører.

Klar fra 2022

De tre fartøyene Norge bruker i dag, har vært i drift siden 1980-tallet. Regjeringa har framskyndet kjøpet av de tre nye fartøyene slik at det første fartøyet planlegges levert allerede i 2022.

Bygges i Norge

Forsvarsdepartementet melder at anskaffelsen er definert under EØS-avtalen artikkel om nasjonale sikringshensyn. Artikkelen gir Norge tillatelse til å sende forespørselen til nasjonale verft, slik at kompetanse og kapasitet kan bygges, utrustes og vedlikeholdes i landet.

Isforsterket

– Anskaffelsen av tre isforsterkede helikopterbærende kystvaktfartøy sikrer videreføring av Forsvarets evne til å løse oppgavene i nordområdene. Fartøyene er dimensjonert for å løse oppgaver i fredstid, men de blir også utrustet for å ivareta landets suverenitet, egen sikring og myndighetsutøvelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Stortinget godkjenner

Verftet Vard Langstein AS er valgt ut til sluttforhandlinger. Det er midlertid Stortinget som må godkjenne avtaler. Dersom Stortinget godkjenner investeringen, blir kontrakt signert etter kort tid.

Miljøhensyn

Fartøyene blir bygd i tråd med de strengeste klassekravene for miljøhensyn. Både gass, hybrid og hel-elektrisk er vurdert som framdriftsløsning. På grunn av fartøyets oppgaver og operasjonsmønster, blir et diesel-elektrisk system valgt.

Mulig med batteri

Fartøyene skal midlertid bygges slik at det blir mulig å sette inn batteripakke for hybriddrift senere. Fartøyene skal samvirke med og støtte sivile myndigheter og militære avdelinger.

Tre, ikke to

Tidligere var planen å anskaffe to identiske kystvaktfartøy. Senere er omfanget økt til tre helikopterbærende fartøyer. De skal ha isforsterket skrog. Leveransene er framskyndet med to år i forhold til den opprinnelige planen. Leveringen av fartøyene blir derfor gjennomført i perioden 2022 til 2024. På dette tidspunkt vil den gamle Nordkapp-klassen har vært i operativ tjeneste i omkring 40 år.

Nordkapp oppgraderes

Mens Kystvakta venter på de tre nye fartøyene, skal de tre fartøyene i Nord-kappklassen gjennomgå en mindre oppgradering slik at de kan fungere lengre.

Også til denne oppgaven vil et norsk verft få oppdraget, som blir signert så snart Stortinget har gitt sin godkjennelse.

Kan utvikles på miljøsiden

De nye fartøyene er dimensjonert med isforsterking for sine primære områder i nord. Det tas hensyn til den raske utviklingen av skipsteknologi og framtidige miljøkrav. Alternative løsninger for framdrift kan være gass, hybrid og helt elektriske systemer.