Det er et enstemmig fylkesråd bestående av Ap, Sp, KrF og SV som går inn for at Narom skal få 10 millioner kroner av fjorårets mindreforbruk i Nordland fylkeskommune. Fordelingen av midlene blir formelt vedtatt på fylkestinget 11. juni.

Ganske trygg på fylkestinget

– Partiene i fylkesrådet har flertall i fylkestinget, og jeg er ganske trygg på at dette er en sak der et enstemmig fylkesting vil gå inn for å bevilge pengene, sier fylkesråd Tomas Norvoll (Ap). Han sier at støtten til Narom kommer etter tett dialog med Andøy kommune og miljøet i Oksebåsen.

– Andøy kommune skal nå inn i en omstillingsperiode, og det er slik at man ikke kan bruke omstillingsmidler til investeringer. Derfor har vi lett etter andre muligheter til å støtte utbyggingsplanene til Narom. Det fant vi gjennom at fylkeskommunen hadde et mindreforbruk i fjor, sier Norvoll. Han legger til at det er viktig for fylkesrådet å være med å legge til rette for videre utvikling og vekst både ved Narom og den andre aktiviteten ved Andøya Space Center.

Håp om byggestart til høsten

– Med forbehold om at fylkestinget sier ja, så er jeg kjempeglad. Det betyr veldig mye, sier Narom-sjef Arne Hjalmar Hansen. Han opplyser til Andøyposten at de nå jobber på flere arenaer, både internt og eksternt for å få på plass den resterende finansieringen.

– Vi er ikke helt i mål, men håper å kunne ta en beslutning i slutten av juni og ha byggestart til høsten, sier han.

1000 kvadratmeter

Andøyposten omtalte utbyggingsplanene i januar, og det kom da frem at den totale kostnaden blir på mellom 40 og 45 millioner kroner. Det er definert et rombehov på cirka 1000 kvadratmeter, noe som blant annet vil gi rom for 20 nye kontorer. I tillegg vil utbyggingen gi nye undervisningsfasiliteter, og det er planer om å etablere en dronesimulator, både i forhold til aktiviteten i Oksebåsen, og planene som foreligger om en egen dronelinje ved Andøy videregående skole.

– Lykkes vi med dette, så er vi i en posisjon der vi har både personell og rom til å levere i forhold til det som lå i «bestillingen» fra Stortinget da vi fikk økt bevillingen, uttalte Hansen til Andøyposten i januar.